จีนอนุมัติ "แผนแม่บทเขตใหม่สงอันมณฑลเหอเป่ย" ด้านผู้เชี่ยวชาญระบุเมืองแห่งนี้จะเป็นต้นแบบของการพัฒนาเมืองในอนาคต

2018-04-21 17:57:52 | cri
Share with:

เมื่อวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ "แผนแม่บทเขตใหม่สงอัน (Xiongan New Area) มณฑลเหอเป่ย" อย่างเป็นทางการ โดยระบุว่า เขตใหม่สงอันจะเป็นพื้นที่รองรับการใช้งานส่วนที่ไม่ใช่เมืองหลวงต่อจากกรุงปักกิ่ง (Beijing's non-capital functions) สร้าง "คุณภาพสงอัน" และเป็นตัวอย่างระดับชาติในการเดินหน้าพัฒนาที่มีคุณภาพ เป็นกลไกการขับเคลื่อนใหม่ของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ นอกจากนี้ เขตใหม่สงอันยังจะสร้างเป็นเมืองสมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีระบบนิเวศที่ดี น่าอยู่ ประสานกลมกลืนกัน และเปิดเสรี ทั้งเป็นเขตนำร่องการพัฒนาที่มีความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดการพัฒนาใหม่ด้วย

เขตใหม่สงอันจัดขึ้นตามนโยบายการเดินหน้าพัฒนากรุงปักกิ่ง-นครเทียนจิน-มณฑลเหอเป่ยให้ประสานกลมกลืนกันตามที่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีนายสี จิ้นผิงเป็นศูนย์กลางกำหนดขึ้น นับเป็นเขตใหม่ที่มีความสำคัญระดับชาติต่อจากเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นและเขตใหม่ผู่ตงของนครเซี่ยงไฮ้ เป็นแผนสหัสวรรษ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการบรรเทาความแออัดของกรุงปักกิ่งที่กำลังตกอยู่ในภาวะ "เมืองที่กำลังป่วย" นายฉือ ฝูหลิน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการปฏิรูปและการพัฒนาจีนประจำมณฑลไห่หนานระบุว่า โครงการเขตใหม่สงอันจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของการเดินหน้าพัฒนากรุงปักกิ่ง-นครเทียนจิน-มณฑลเหอเป่ยให้ประสานกลมกลืนกัน

"เราจะถือเอาโครงการเขตใหม่สงอันเป็นโครงการหลัก ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของการเดินหน้าพัฒนากรุงปักกิ่ง-นครเทียนจิน-มณฑลเหอเป่ยให้ประสานกลมกลืนกัน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับภูมิภาคในทุกด้าน ช่วงหลายปีต่อจากนี้นับตั้งแต่ปี 2018 จะเป็นช่วงสำคัญในการเดินหน้าสร้างเขตใหม่สงอัน เปิดประวัติศาสตร์ใหม่ของการเดินหน้าพัฒนากรุงปักกิ่ง-นครเทียนจิน-มณฑลเหอเป่ยให้ประสานกลมกลืนกันและเป็นหนึ่งเดียวมากขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาสงอันให้ขึ้นสู่อีกระดับ"

เขตใหม่สงอันจะยึดหลักการส่งเสริมระบบนิเวศเป็นอันดับแรก พัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยพื้นที่สีเขียวและท้องฟ้าสีคราม ในระยะเริ่มต้นเขตใหม่สงอันจะมีพื้นที่ 20-30 ตารางกิโลเมตร ระยะต่อไปจะมีพื้นที่ราว 100 ตารางกิโลเมตร และในระยะกลางจะมีพื้นที่ราว 200 ตารางกิโลเมตร

โดยเขตใหม่สงอันจะรองรับการใช้งานส่วนที่ไม่ใช่เมืองหลวงต่อจากกรุงปักกิ่ง รวมไปถึงพลเมืองที่เดินทางเข้ามาทำงานในหน่วยงานต่างๆ เช่น สถานพยาบาล สำนักงานใหญ่ของธุรกิจ สถาบันการเงิน และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนนักศึกษาที่เข้ามาเล่าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา เขตใหม่แห่งนี้จะมีการยกระดับในเรื่องต่างๆ เช่น ธุรกิจที่ได้มาตรฐาน ระบบการบริการสาธารณะที่สมบูรณ์ เอื้ออำนวยต่อผู้ที่จะย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในระยะยาว ศ.จาง เสวียเหลียง รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การจัดการเมืองและภูมิภาค มหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์ของเซี่ยงไฮ้ระบุว่า

"ช่วง 1 ปีแรกของโครงการเขตใหม่สงอัน เราได้ทำการทดลองนำร่องให้รองรับการใช้งานส่วนที่ไม่ใช่เมืองหลวงต่อจากกรุงปักกิ่ง ผมสังเกตเห็นกลุ่มบริษัทหลายแห่งย้ายจากกรุงปักกิ่งมาอยู่ที่สงอัน ส่วนหอการค้าต่างๆ ก็ทยอยย้ายจากนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลเจียงซู่มารวมอยู่ที่สงอันด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นความคืบหน้า และเป็นทิศทางที่ดีในการเดินหน้าพัฒนากรุงปักกิ่ง-นครเทียนจิน-มณฑลเหอเป่ยให้ประสานกลมกลืนกัน"

เขตใหม่สงอันจะสร้างเป็นเขตใหม่แห่งการปฏิรูปและเปิดเสรี ด้วยระบบและกลไกใหม่ๆ ที่ตรงกับทิศทางการพัฒนาของจีนในอนาคต โครงการสาธิตระดับชาติ กฎเกณฑ์และมาตรฐานสูง นับเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปใช้งานในเมืองต่างๆ ได้ทั่วประเทศ โดย ศ.จาง เสวียเหลียงกล่าวว่า

"เนื่องจากสงอันเป็นโครงการแห่งสหัสวรรษและยุทธศาสตร์แห่งชาติ ประสบการณ์ของสงอันจึงเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ได้ในการพัฒนาเมืองในอนาคต ทั้งรูปแบบการบริหาร การจัดระเบียบในเมือง และการใช้เทคโนโลยีไฮเทค"

สิ่งที่ต้องเน้นย้ำคือ โครงการเขตใหม่สงอันจะเป็นสมบัติที่จะตกทอดถึงชนรุ่นต่อๆ ไป การพัฒนาจึงควรมีความอดทน ดำเนินการอย่างมุ่งมั่นให้ถึงที่สุดตามพิมพ์เขียวที่ได้วางไว้อย่างใกล้ชิด เพื่อบรรลุผลอันเป็นที่น่าพอใจทุกประการ

(TIM/LING)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-01-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-01-2564)

  • เกาะกระแสจีน (16-01-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-01-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (15-01-2564)

系统管理员