ยิมนาสติก ความฝันของเด็กชนบทในมณฑลกุ้ยโจว

2018-07-19 09:15:31 | 2018-07-19 09:15:30  cri
Share with:

ยิมนาสติก ความฝันของเด็กชนบทในมณฑลกุ้ยโจว

วันที่ 16 กรกฎาคม เด็ก ๆ กำลังฝึกฝนกันอยู่ที่อำเภอหรงเจียง เขตปกครองตนเองชนเผ่าต้งและชนเผ่าเมี้ยว ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลกุ้ยโจว ที่นี่สอนยิมนาสติกให้กับเด็ก ๆ ที่มีสภาพร่างกายค่อนข้างเหมาะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทุกวันนี้โรงเรียนยิมนาสติกสมัครเล่นของอำเภอนี้มีนักเรียนมาเรียนปีละประมาณ 60 คน แม้อากาศจะร้อนอบอ้าว แต่เด็ก ๆ ยังคงฝ่าฝันกับความร้อน และตั้งใจฝึกฝนเพื่อเป้าหมายการเป็นนักกีฬายิมนาสติกของตัวเอง ตั้งแต่ปี 1972 เป็นต้นมา อำเภอแห่งนี้ส่งนักกีฬายิมนาสติกเด็ก 6 คน ให้แก่ทีมชาติจีน ปี 2004 สำนักงานการกีฬามณฑลกุ้ยโจวมอบสมญานามให้แก่อำเภอหรงเจียงว่า หมู่บ้านยิมนาสติกแห่งมณฑลกุ้ยโจว

ยิมนาสติก ความฝันของเด็กชนบทในมณฑลกุ้ยโจว

ยิมนาสติก ความฝันของเด็กชนบทในมณฑลกุ้ยโจว

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-11-2563)

  • เกาะกระแสจีน (28-11-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-11-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-11-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-11-2563)

系统管理员