ชาวนาในหมู่บ้านมณฑลซานตงทดลองใช้เชื้อเพลิงชีวภาพทำความร้อน

2018-12-17 15:42:01 | สำนักข่าวซินหวา
Share with:

图片默认标题_fororder_181217qingjienengyuan1

ปัจจุบัน ชาวนา 72 ครอบครัวในหมู่บ้านเสี่ยวเจ้า ตำบลเหล๋าเตี้ยน อำเภอหยางซิ่น เมืองปินโจว ในมณฑลซานตงของจีน คุ้นเคยกับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในการทำความร้อนและหุงต้มอาหารภายในบ้าน อำเภอหยางซิ่นเป็น 1 ใน 3 อำเภอแรกของมณฑลซานตงที่ทดลองประยุกต์ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ อำเภอนี้ใช้เศษไม้เหลือใช้ ลำต้นธัญพืช และมูลสัตว์ เป็นวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ การทำความร้อนด้วยเชื้อเพลิงสะอาดมีความได้เปรียบหลายประการเช่น ปล่อยคาร์บอนต่ำ เป็นการอนุรักษณ์ระบบนิเวศ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

图片默认标题_fororder_181217qingjienengyuan3

图片默认标题_fororder_181217qingjienengyuan2

图片默认标题_fororder_181217qingjienengyuan4

tim/feng/zi

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-03-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-03-2563)

  • เกาะกระแสจีน (28-03-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-03-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-03-2563)

鲁峰