40 ปีการปฏิรูปเปิดประเทศจีน-ความอัศจรรย์แห่งยุคสมัย (2)

2018-12-25 13:37:06 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_1

ประวัติศาสตร์มักจะมอบสติปัญญาและกำลังใจที่จะก้าวต่อไปให้กับเราเสมอ

“ปี 2018” ก็เป็นปีที่มีความพิเศษทางประวัติศาสตร์เช่นนี้ เพราะเป็นปีครบรอบ “40 ปีแห่งการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน”

การปฏิรูปเชิงลึกประการแรกประการที่สอง-ผลักดันการปฏิรูประบบอย่างรอบด้าน

เนื่องจากจีนมีปัญหาตกค้างทางประวัติศาสตร์หลายประการเพราะปัญหาด้านกลไกและระบบ นายสีจิ้นผิงจึงกำหนดให้การปฏิรูปเชิงลึกอย่างรอบด้านเป็นหนึ่งในการวางแผนยุทธศาสตร์ของจีน โดยได้นำเสนอเป้าหมายหลัก โรดแม็พ และตารางเวลาแห่งการปฏิรูปเชิงลึกอย่างรอบด้าน

เดือนธันวาคมปี 2013 จีนได้จัดตั้งทีมผู้นำการปฏิรูปเชิงลึกอย่างรอบด้านของคณะกรรมการกลางพรรคฯ ส่งเสริมการออกแบบแผนการปฏิรูปจากระดับบน ส่งเสริมการปฏิรูปอย่างเป็นระบบ มีความสมบูรณ์ และมีการประสานงานกันมากขึ้น

การปฏิรูปเชิงลึกประการที่สาม-บุกเบิกสภาพใหม่แห่งการปกครองประเทศตามกฎหมาย

เกี่ยวกับสภาพที่การปกครองประเทศตามกฎหมายของจีนพัฒนาค่อนข้างล่าช้า มีจิตสำนึกด้านการปกครองตามกฎหมายไม่มากพอ ซึ่งเป็นสภาพที่ส่งผลกระทบถึงความมั่นคงและความปรองดองของสังคม คณะกรรมการกลางพรรคฯที่มีนายสีจิ้นผิงเป็นแกนนำตัดสินให้ผลักดันการสร้างประเทศและมีรัฐบาลที่ปกครองตามกฎหมาย ส่งเสริมการปฏิรูประบบการเมือง ระบบกฎหมาย และระบบตรวจสอบ ปรับปรุงให้ระบบปกครองประเทศตามกฎหมายสังคมนิยมที่มีลักษณะพิเศษของจีนเองมีความสมบูรณ์ขึ้น

图片默认标题_fororder_2

การตัดสินใจและมาตรการเหล่านี้ บุกเบิกสถานการณ์ใหม่แห่งการปกครองประเทศตามกฎหมาย ได้ยกระดับความสามารถด้านการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐ ส่งเสริมความเสมอภาคและความเที่ยงธรรมของสังคม และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของประชาชน

การปฏิรูปเชิงลึกประการที่สี่-ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกทางการเมือง

ตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 18 คณะกรรมการกลางพรรคฯที่มีนายสีจิ้นผิงเป็นแกนนำ ได้ให้ความสำคัญอย่างสูงกับการสร้างจิตสำนึกทางการเมือง ส่งเสริมการนำของพรรคเกี่ยวกับงานด้านการวางรูปแบบจิตสำนึกมากขึ้น

การปฏิรูปเชิงลึกประการที่ห้า—การสร้างสรรค์อารยธรรมทางระบบนิเวศ

เกี่ยวกับการพัฒนาที่ไม่ต่อเนื่องกับปัญหาสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายลง คณะกรรมการกลางพรรคฯที่มีนายสีจิ้นผิงเป็นแกนนำ ได้กำหนดการสร้างสรรค์ระบบนิเวศเป็นประเด็นที่มีความสำคัญยิ่ง เน้นว่า ควรรักษาระบบนิเวศเหมือนการทะนุถนอมชีวิต

การปฏิรูปเชิงลึกประการที่หก—การปฏิรูปกลาโหมและพัฒนากองทัพจีนให้ทันสมัย

ตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 18 นายสีจิ้นผิงกำหนดเป้าหมายการสร้างสรรค์กองทัพจีนให้แข็งแกร่ง ยืนหยัดหลักการ “พรรคฯนำกองทัพ”

การปฏิรูปเชิงลึกประการที่เจ็ด—สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่

ตั้งแต่การปฏิรูปเปิดประเทศเป็นต้นมา จีนมีบทบาทและอิทธิพลในระดับสากลสูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกัน จีนก็เผชิญกับความท้าทายใหม่ คณะกรรมการกลางพรรคฯ ที่มีนายสีจิ้นผิงเป็นแกนนำวางแผนยุทธศาสตร์การต่างประเทศจีน ผลักดันการต่างประเทศที่มีลักษณะพิเศษของจีนเอง วางแผนกิจการการต่างประเทศให้มีหลากหลายระดับ

การปฏิรูปเชิงลึกประการที่แปด—ควบคุมดูแลพรรคฯอย่างเข้มงวด

เมื่อเผชิญกับการทดสอบของวิกฤตการปกครองประเทศใหม่ๆ และปัญหาทุจริตคอรัปชั่นภายในพรรคฯ คณะกรรมการกลางพรรคฯผลักดันการควบคุมดูแลพรรคฯ อย่างเข้มงวดเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นของจีนดำเนินอย่างมีพลังชนิดไม่เคยมีมาก่อน และประสบความสำเร็จที่เป็นที่น่าจับตามอง สภาพแวดล้อมทางการเมืองของพรรคฯปรับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และมีชีวิตชีวามากขึ้น

การปฏิรูปเชิงลึกประการที่เก้า—ส่งเสริมบทบาทพรรคฯชี้นำกิจการต่างๆอย่างรอบด้าน

นายสีจิ้นผิงเน้นตลอดว่า การยืนหยัดบทบาทชี้นำของพรรคฯ เป็นลักษณะพื้นฐานของสังคมนิยมที่มีลักษณะพิเศษของจีนเอง การที่จีนประสบความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงเชิงประวัติศาสตร์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ที่สำคัญคือ ส่งเสริมบทบาทการชี้นำของพรรคฯ ในกิจการรอบด้าน

(Yim/cici/cici)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-09-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-09-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (28-09-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-09-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-09-2564)

韩希