จีนออกแนวทาง“สร้างความทันสมัยด้านการศึกษา 2035”:กำหนดแนวทาง 8 ประการ เดินหน้าด้านการศึกษา

2019-02-24 15:29:44 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_20190224jyxdh1

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน คณะรัฐมนตรีจีนจัดพิมพ์และเผยแพร่เอกสารเรื่อง “การสร้างความทันสมัยด้านการศึกษาของจีน 2035”

เอกสารดังกล่าวได้กำหนด 8 แนวทาง  ในการเดินหน้าสร้างความทันสมัยด้านการศึกษา คือ 1. เชิดชูคุณธรรม 2.พัฒนาคนรอบด้าน 3.เข้าถึงการศึกษาถ้วนหน้า 4.เรียนรู้ตลอดชีวิต 5.การเรียนการสอนแบบตรงจุด 6. การตระหนักรู้จากภายในและนำไปใช้ 7.พัฒนาคนแบบเบ็ดเสร็จ 8.ร่วมส่งเสริมและเข้าถึง โดยควรยึดหลักแนวทาง 8 ประการดังกล่าวให้มากขึ้น

ส่วนเป้าหมายในภาพรวมคือ ถึงปี 2020 จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตาม “แผน 5 ปีฉบับที่ 13” ทุกด้าน กำลังด้านการศึกษาจะเข้มแข็งและมีอิทธิพลทางสากลมากขึ้น ประชากรที่อยู่ในวัยทำงานจะเข้ารับการศึกษาได้นานมากขึ้น กระบวนการสร้างความทันสมัยด้านการศึกษาจะประสบผลคืบหน้าสำคัญ ต่อจากนั้นจะใช้ความพยายามอีก 15 ปี โดยในปี 2035 จะบรรลุเป้าหมายการสร้างความทันสมัยด้านการศึกษา และเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งด้านการศึกษา

(BO/LING/CAI)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-01-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (24-01-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (23-01-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (23-01-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (23-01-2563)

何喜玲