สภาปรึกษาการเมืองประชาธิปไตยในแบบจีน

2019-03-04 20:06:24 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_20190304rp-1

เดือนมีนาคมช่วงฤดูใบไม้ผลิของแต่ละปี เป็นช่วงที่จีนจะมีการจัดการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติประจำปี และการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติพร้อมกัน นี่เป็นวาระสำคัญของการวางแผนพัฒนาใน 1 ปีของจีน ทั้งเป็นหน้าต่างสำหรับการมองจีนที่สำคัญ

จีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ประชาชนมีความหลากหลาย สภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนจึงเป็นสะพานสำคัญที่เชื่อมต่อผู้นำชั้นสูง กับแวดวงต่างๆ ของสังคม เพื่อร่วมใจร่วมแรงในการผลักดันการพัฒนาของประเทศชาติ

ความสามัคคีและประชาธิปไตยเป็นหัวข้อสำคัญ 2 ประการในการทำงานของสภาปรึกษาการเมือง บรรดาสมาชิกสภาปรึกษาการเมือง มาจากวงการต่างๆ ของสังคม เช่นสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติชุดที่ 13 มีสมาชิกสภาจำนวนกว่า 2,000 คน โดยสมาชิกจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนครองสัดส่วน 39.8% สมาชิกที่ไม่ได้มาจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนครองสัดส่วน 60.2% ที่มาจาก 8 พรรคการเมือง บุคคลที่มาสังกัดพรรคใดพรรคหนึ่ง ตัวแทนของสาขาอาชีพต่างๆ ตัวแทนเขตบริหารพิเศษฮ่องกง มาเก๊า ชนกลุ่มน้อย ผู้แทนวงการศาสนา ตลอดจนผู้แทนด้านวัฒนธรรมและการกีฬา เป็นต้น จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือ บรรดาสมาชิกเหล่านี้ มีบุคคลดีเด่นจำนวนมาก อย่างเช่นมีสมาชิกสภาวิทยาศาสตร์จีน และสภาวิศวกรรมจีนจำนวน 105 คน

สภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบบการบริหารประเทศจีน ภาระหน้าที่ของบรรดาสมาชิกสภาปรึกษาการเมืองก็คือ ยื่นข้อเสนอต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาของประเทศชาติ สถิติที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่การประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติชุดที่ 13 ครั้งที่ 1 เป็นต้นมา ได้รับข้อเสนอจากสมาชิกสภาปรึกษาการเมืองจำนวน 5,360 ชิ้น จนถึงปัจจุบัน  ได้แก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในข้อเสนอ 99.2% ซึ่งข้อเสนอเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพการผลักดันการปฏิรูประบอบการเมือง การส่งเสริมการบริหารประเทศด้วยระบบกฎหมาย การส่งเสริมการพัฒนาด้านวัฒนธรรม การแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหาระบบนิเวศ การปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ตลอดจนการผลักดันกระบวนการการรวมจีนเป็นเอกภาพอย่างสันติ ขยายการไปมาหาสู่กันกับต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งข้อเสนอที่เกี่ยวข้องเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลจีน

(Bo/Lin/CiCi)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (23-07-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (23-07-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (23-07-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-07-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (22-07-2564)

林钦亮