จีนประกาศจัดทำบัญชีรายการสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ ที่จะไม่เพิ่มภาษี

2019-05-14 11:21:24 | CRI
Share with:

วันที่ 13 พฤษภาคม คณะกรรมการภาษีศุลกากรของคณะรัฐมนตรีจีน ออกประกาศระบุว่า ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมายว่าด้วยการค้าต่างประเทศ และกฎข้อบังคับว่าด้วยภาษีศุลกากร การนำเข้าส่งออก และกฎหมายอื่น ๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงมติของคณะรัฐมนตรีจีน ได้กำหนดให้นำร่องจัดทำบัญชีรายการสินค้าจากสหรัฐฯ ที่จะไม่ถูกเพิ่มภาษีศุลกากรนำเข้า

ตามประกาศดังกล่าว คณะกรรมการภาษีศุลกากรของคณะรัฐมนตรีจีน จะเปิดรับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากนั้นจึงจะดำเนินการตรวจสอบ โดยสินค้าที่เข้าเกณฑ์จะถูกคัดออกจากบัญชีรายการสินค้าจากสหรัฐฯ ที่จะถูกเพิ่มอัตราภาษีศุลกากรนำเข้า รวมไปถึงจะจัดทำบัญชีรายการสินค้าจากสหรัฐฯ ที่ถูกยกเว้นการเพิ่มภาษีศุลกากรนำเข้า

 (TIM/LING/CICI)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน 19-08-62

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-08-2562)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น 19-08-2562

  • เสียงข่าวประจำวัน 18-08-62

  • เกาะกระแสจีน 17-08-2562

何喜玲