ปธน.จีน ระบุ ไม่ควรมีการปะทะระหว่างอารยธรรม ต้องมีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของอารยธรรม

2019-05-15 12:38:06 | CRI
Share with:

นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนกล่าวเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมว่า อารยธรรมทุกประเภทเป็นผลจากความงาม แสดงให้เห็นถึงความงามแห่งการรังสรรค์และการประดิษฐ์อย่างชัดเจน ไม่ควรมีการปะทะระหว่างอารยธรรมทุกประเภท เพียงแต่ต้องมีความเข้าใจที่จะเห็นถึงคุณค่าของทุกๆ อารยธรรม ปธน.จีนกล่าวว่า สิ่งดีงามทั้งปวงล้วนมีความเชื่อมต่อกัน ประเทศต่างๆ ในเอเชียไม่เพียงแต่ต้องกระตุ้นอารยธรรมของตนเองให้มีพลังชีวิตที่เต็มเปี่ยมเท่านั้น หากยังควรสร้างเงื่อนไขเพื่อการพัฒนาอารยธรรมของประเทศอื่นๆ ด้วย ทำให้ดอกไม้แห่งอารยธรรมทั่วโลกเบ่งบานพร้อมกัน

นายสี จิ้นผิงชี้ว่า ความงามของอารยธรรมมักจะสะท้อนให้เห็นผ่านบทประพันธ์ กับผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่คลาสสิก จีนยินดีจะจับมือกับประเทศที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการแปลบทประพันธ์คลาสสิกของเอเชียให้เป็นภาษาของประเทศในเอเชีย และโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านภาพยนตร์กับโทรทัศน์ ช่วยให้ประชาชนชาวเอเชียทั้งหลาย เพิ่มพูนความเข้าใจและความสามารถในการเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเทศอื่นๆ ในเอเชีย สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนและศึกษาร่วมกัน เพื่อจัดแสดงและเผยแพร่ความงามของอายรธรรมต่อไป

S/LF/CYM

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-07-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (15-07-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (15-07-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-07-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (14-07-2563)

鲁峰