เสฉวนจัดการประชุมระหว่างประเทศอนาคตของวัฒนธรรมดั้งเดิมเพื่อการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

2019-06-11 16:01:10 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_20190611lscz3

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน   การประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิม เพื่อการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน จัดขึ้นที่เมืองเหมยซัน มณฑลเสฉวน ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน   การประชุมในครั้งนี้มีชื่อเต็มว่า  วัฒนธรรม 2030  การพัฒนาเมืองและชนบท: อนาคตแห่งตำบลและหมู่บ้านทางประวัติศาสตร์  (Culture 2030|Rural Urban Development:The Future Of Historic Villages and Towns)

图片默认标题_fororder_20190611lscz2

ซึ่งร่วมกันจัดขึ้นโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  และหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งของมณฑลเสฉวน เช่น สำนักงานวิเทศสัมพันธ์   กรมพัฒนาเมืองและชนบท   กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว รวมทั้งรัฐบาลท้องถิ่นของเมืองเหมยซัน 

图片默认标题_fororder_20190611lscz1

ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมในตำบลและหมู่บ้านทางประวัติศาสตร์  รวมทั้งวิธีการพัฒนาชนบทให้เจริญรุ่งเรือง   อีกทั้งการใช้นโยบายและมาตรการเพื่อการพัฒนา   นอกจากนี้ยังจะแสวงหาหนทางในการกระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้พื้นที่ชนบทมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นโดยผ่านการสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมในพื้นที่ชนบท 

图片默认标题_fororder_1

ระหว่างการประชุมในครั้งนี้   ยังมีการจัดสัมมนาในประเด็นย่อยต่างๆ   เช่น   การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)  และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย   การใช้นโยบายเสริมการเชื่อมต่อระหว่างเมืองและชนบท เพื่อการพัฒนาที่ยังยืนในชนบท    เป็นต้น  

图片默认标题_fororder_20190611lscz4

(bo/cai)      

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน 20-09-62

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-09-2562)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น 20-09-2562

  • เสียงข่าวประจำวัน 19-09-62

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-09-2562)

蔡建新