ผู้นำจีนเตรียมเยือนเอเชียกลางและประชุมเวทีสำคัญ 2 เวที

2019-06-11 11:10:34 | CRI
Share with:

หลังจากเดินทางเยือนรัสเซีย นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนจะเดินทางต่อไปเยือนเอเชียกลาง โดยวาระสำคัญคือ การประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) และการประชุมระดับผู้นำของการประชุมมาตรการประสานงานและสร้างความมั่นใจในเอเชีย (CICA) ซึ่งเป็น 2 เวทีพหุภาคีที่มีอิทธิพลมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีกลุ่มประเทศยูเรเซีย (Eurasia) หลายประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านของจีน น่าจับตามองว่านายสี จิ้นผิง จะเสนอข้อเสนอใหม่อะไรบ้างในเวทีดังกล่าว สำหรับข้อริเริ่มสำคัญที่ผู้นำสูงสุดของจีนเคยเสนอขณะเข้าร่วมการประชุมในครั้งก่อนๆ มีดังต่อไปนี้

ปี 2017 องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ รับอินเดียและปากีสถานเป็นประเทศสมาชิก เป็นการเพิ่มสมาชิกเป็นครั้งแรก ในที่ประชุมสุดยอดฯ ปีเดียวกัน นายสี จิ้นผิงย้ำเป็นพิเศษว่า องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ควรยึดหลักการเปิดเสรีและร่วมมือกันในการพัฒนา

ปี 2018 นายสี จิ้นผิง เสนอ “วิสัยทัศน์ 5 ประการ” เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ในอนาคต ดังนี้

วิสัยทัศน์การพัฒนาที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ การประสานกลมกลืน รักษาสิ่งแวดล้อม เปิดเสรี และเข้าถึง
วิสัยทัศน์การสร้างความมั่นคงด้วยกันในภาพรวมอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์การให้ความร่วมมือที่เปิดเสรี หลอมรวม อำนวยประโยชน์แก่กัน และมีชัยชนะร่วมกัน
วิสัยทัศน์อารยธรรมที่มีความเสมอภาคเท่าเทียม เป็นแบบอย่าง หารือ และเปิดรับซึ่งกันและกัน
วิสัยทัศน์การบริหารโลกที่ร่วมหารือ ร่วมสร้าง และปันผลประโยชน์

ปี 2016 นายสี จิ้นผิงระบุขณะร่วมพิธีเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของการประชุมว่าด้วยมาตรการประสานงานและสร้างความมั่นใจในเอเชียว่า จะเดินหน้าสร้างรูปแบบการบริหารด้านความมั่นคงที่มีเอกลักษณ์ของเอเชีย และยินดีต้อนรับประเทศนอกภูมิภาค มุ่งมั่น สร้างสรรค์เพื่อสันติภาพและการพัฒนาของเอเชีย

(BO/LING/CAI)

00:00:00

  • เกาะกระแสจีน 21-09-2562

  • เสียงข่าวประจำวัน 21-09-62

  • เสียงข่าวประจำวัน 20-09-62

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-09-2562)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น 20-09-2562

何喜玲