บทวิเคราะห์: 3 ปัจจัยที่ทำให้โลกพึ่งพาเศรษฐกิจจีนมากขึ้น

2019-07-09 12:09:13 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_1

เมื่อเร็วๆ นี้   สถาบันแมคคินซีย์ โกลบอล (McKinsey Global Institute)ออกรายงานฉบับหนึ่งว่า  ตั้งแต่ปี 2000 มาจนถึงปี 2017   ดัชนีเศรษฐกิจโลกที่พึ่งพาเศรษฐกิจจีนค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้นจาก 0.4 มาเป็น 1.2   แสดงให้เห็นว่าในกระบวนการเศรษฐกิจจีนรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกับเศรษฐกิจโลก   จีนได้ช่วยผลักดันเศรษฐกิจโลกให้เติบโตขึ้น   ขณะที่ประชาคมโลกมีความมั่นใจต่อเศรษฐกิจจีนมากขึ้นเรื่อยๆ  

จากข้อมูลของธนาคารโลก   ตั้งแต่ปี 2012 ถึงปี 2016   จีนมีส่วนเกื้อกูลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกสูงถึง 34% ซึ่งสูงกว่าอัตราส่วนรวมกันทั้งหมดของสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น   การที่จีนมีส่วนเกื้อกูลต่อเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่องนั้น ทำให้โลกค่อย ๆ พึ่งพาเศรษฐกิจจีนมากขึ้น  

จีนมีตลาดบริโภคที่มีขนาดใหญ่ที่สุด   และประชากรที่มีรายได้ปานกลางมากที่สุดในโลก จากแนวโน้มการบริโภคที่กำลังปรับตัวขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด   จีนกำลังสร้างพลังขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง   สถาบันแมคคินซีย์ โกลบอลอ้างข้อมูลจากธนาคารโลกรายงานว่า   ตั้งแต่ปี 2010 ถึงปี2017  จีนมีส่วนเกื้อกูลต่อการเติบโตของการบริโภคในครอบครัวทั่วโลกสูงถึง 31%  จีนยังเป็นตลาดใหญ่อันดับแรกสำหรับสินค้าหลายๆ ประเภท เช่น  รถยนต์ สุรา โทรศัพท์มือถือ  

ในขณะเดียวกัน จีนยังเป็นประเทศเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่มีอุตสาหกรรมครบทุกประเภท    ห่วงโซ่อุปทานของจีนจึงมีความได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัด   รายงานของสถาบันแมคคินซีย์ โกลบอลระบุว่า   แทบทุกสาขาอุตสาหกรรมทั่วโลกต้องพึ่งพาจีนในระดับหนึ่ง  ห่วงโซ่อุตสาหกรรมของจีนที่มีความได้เปรียบช่วยประหยัดต้นทุนของบริษัทข้ามชาติและบริษัทนำเข้าต่างชาติ   และดึงดูดบริษัทข้ามชาติมาลงทุนในจีน  

อีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องกล่าวถึงคือ  การที่จีนไปลงทุนต่างประเทศนั้นก็เป็นแสดงบทบาทสำคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจโลก    เมื่อปี 2018 ในฐานะแหล่งลงทุนจากต่างชาติโดยตรงอันดับสองของโลก    จีนลงทุนในต่างประเทศสูงถึง 130,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ   สร้างงาน 17 ล้านตำแหน่งให้แก่ประเทศที่จีนไปลงทุน  และรายได้จากการจัดเก็บภาษี 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ    การลงทุนในต่างประเทศของจีนได้นำผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้แก่ประเทศที่จีนได้ไปลงทุน และทำให้ประเทศเหล่านี้มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกับจีนมากยิ่งขึ้น  

ประสบการณ์ในช่วง40 ปีที่จีนดำเนินนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศพิสูจน์ให้เห็นว่า   การพัฒนาของจีนไม่สามารถแยกออกจากโลกได้  และความเจริญรุ่งเรือง  เสถียรภาพของโลกก็ต้องการจีน ในกระบวนการเศรษฐกิจจีนรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกับเศรษฐกิจโลก   จีนในฐานะที่เป็นตลาดการบริโภค  ฝ่ายอุปทาน  และผู้ลงทุน นับวันจะมีความสำคัญโดดเด่นมากขึ้น  ในวันข้างหน้า   จีนจะพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้น และจะสร้างคุณูปการให้แก่การเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยจะลงลึกการปฏิรูป  ขยายการเปิดประเทศ และกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก

(bo/cai)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน 21-11-62

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-11-2562)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น 21-11-2562

  • เสียงข่าวประจำวัน 20-11-62

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-11-2562)

蔡建新