จีนเตรียมใช้มาตรการส่งเสริมประชาชนทานอาหารถูกสุขลักษณะ

2019-07-18 16:12:37 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_20190717hlss1

เมื่อเร็ว ๆ นี้ รัฐบาลจีนประกาศเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากในสังคม โดยยึดหลักสำคัญ 2 ประการ คือ  การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ โดยกำหนดมาตรการพิเศษ หนึ่งในนั้นคือ  “ปฏิบัติการส่งเสริมให้ประชาชนทานอาหารถูกสุขลักษณะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ผู้คนในสังคมรับประทานอาหารที่มีเกลือ น้ำมัน และน้ำตาลน้อย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดให้ภายในปี  2030 ชาวจีนจะมีปริมาณการบริโภคเกลือต่อวันเฉลี่ยไม่เกิน 5 กรัม ปริมาณการบริโภคน้ำมันต่อวันของผู้ที่บรรลุนิติภาวะเฉลี่ยไม่เกิน 25 – 30 กรัม และปริมาณการบริโภคน้ำตาลต่อวันเฉลี่ยไม่เกิน 25 – 30 กรัม

ปัจจุบัน ดัชนีหลักด้านสุขภาพของพลเมืองจีน มีระดับดีกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศรายได้ปานกลาง หรือ รายได้สูง ขณะที่การพัฒนาอุตสาหกรรม การกลายเป็นเมือง  และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น วิถีการผลิตและการดำรงชีวิต รวมถึงรายชื่อโรคประจำตัวของพลเมืองจีนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่ใช่โรคติดต่อนั้น กำลังสร้างปัญหานำไปสู่การเสียชีวิต บาดเจ็บ และพิการ  ตลอดจนเป็นภาระทางการเงินที่เกิดจากการรักษาพยาบาล ซึ่งนับวันยิ่งโดดเด่นมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายจัง จือเฉียง รองอธิบดีกรมอาหาร  คณะกรรมการสาธารณะสุขและสุขภาพแห่งชาติจีน กล่าวที่กรุงปักกิ่งว่า อาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพของผู้คนในปัจจุบัน

TSLFYZ

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน 07-12-62

  • เกาะกระแสจีน 07-12-2562

  • เสียงข่าวประจำวัน 06-12-62

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-12-2562)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น 06-12-2562

鲁峰