จีนชี้นโยบายย้ายถิ่นฐานและเข้าออกเมืองของต่างชาติสะท้อนการเปิดสู่ภายนอกของจีน

2019-07-21 12:33:19 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_20190721ym1

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ทางการจีนจะใช้นโยบายอำนวยความสะดวกแก่ผู้อพยพและการเข้าออกเมือง 12 ข้อทั่วประเทศ ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศหลายคนระบุว่า นโยบายเหล่านี้ จะสร้างกำลังแข่งขันในด้านบุคลากรของจีนทั่วโลก แสดงภาพลักษณ์สากลที่เปิดกว้างยิ่งขึ้น  ผู้ให้สัมภาษณ์หวังว่า นโยบายเหล่านี้จะขจัดกำแพงกีดกันการหมุนเวียนบุคลากรระหว่างประเทศมากขึ้น และสร้างประโยชน์ทางนโยบายมากยิ่งขึ้น

นโยบาย 12 ข้อดังกล่าวครอบคลุม 4 ด้าน คือ ขยายขอบเขตของบุคลากรต่างชาติที่ยื่นขอพำนักอยู่ในจีนอย่างถาวร   ขยายขอบเขตการออกวีซ่าระยะยาวและอนุญาตให้พำนักอยู่ในจีน  ขยายขอบเขตการชักนำบุคลากรชาวต่างชาติ และยกระดับการบริหารและบริการชาวต่างชาติให้สูงขึ้น ผู้รับผิดชอบกองตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติระบุว่า จะประกันให้การปฏิบัติตามนโยบายประสบผลอย่างเป็นรูปธรรม สร้างบรรยากาศการเข้าออกเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงให้แก่บุคลากรชาวต่างชาติที่มาประเทศจีน

Bo/LR/Zheng

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน 09-12-62

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-12-2562)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น 09-12-2562

  • เสียงข่าวประจำวัน 08-12-62

  • เสียงข่าวประจำวัน 07-12-62

刘榕