บทวิเคราะห์: สหรัฐฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่ออุปสรรคการซื้อขายสินค้าเกษตรทั้งหมด

2019-08-06 11:59:24 | CRI
Share with:

เนื่องจากเมื่อเร็วๆ นี้ สหรัฐฯ ประกาศปรับเพิ่มภาษีศุลกากร 10% ต่อสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 300,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งไม่สอดคล้องกับฉันทามติระหว่างการเจรจาผู้นำจีน-สหรัฐฯ ที่โอซากา  คณะกรรมาธิการกฎเกณฑ์ภาษีศุลกากร คณะรัฐมนตรีจีน จึงมีมติให้ โครงการจัดซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ ที่มีขึ้นภายหลังวันที่ 3 สิงหาคมเป็นต้นไป จะอยู่ในบัญชีเพิ่มการเก็บภาษีศุลกากรนำเข้าเป็นการชั่วคราว  ด้านผู้ประกอบการจีนที่เกี่ยวข้องได้หยุดนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ เป็นการชั่วคราวแล้ว

ทั้งนี้ จีนจำเป็นต้องใช้มาตรการดังกล่าว เพื่อรักษาเกียรติภูมิของชาติและสิทธิประโยชน์ของประเทศ ขณะเดียวกัน ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การกดดันอย่างสุดขีดไม่อาจใช้กับจีนได้ โดยจีนจะตอบโต้อย่างเป็นรูปธรรม

ส่วนชาวอเมริกันบางคนนั้น หากจะเอาใจใส่ผลประโยชน์ของเกษตรกรจริง ก็ควรรู้แนวโน้มในภาพรวมอย่างชัดเจน รับฟังเสียงเรียกร้องของเกษตรอเมริกัน กลับสู่ครรลองที่ถูกต้องตามฉันทามติระหว่างการเจรจาผู้นำจีน-สหรัฐฯ ที่โอซากาอย่างจริงจัง ตลอดจนเดินเข้าหาจีน สร้างความพร้อมต่อความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างสองประเทศ

(TIM/LING/CAI)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน 07-12-62

  • เกาะกระแสจีน 07-12-2562

  • เสียงข่าวประจำวัน 06-12-62

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-12-2562)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น 06-12-2562

何喜玲