ผู้เชี่ยวชาญจีนเห็นว่า การที่สหรัฐฯปิดป้าย“ประเทศคุมอัตราแลกเปลี่ยน”กับจีนนั้นไม่มีเหตุผล

2019-08-07 17:14:09 | CRI
Share with:

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา ตามเวลาของปักกิ่ง กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาจัดจีนเข้าในรายชื่อ “ประเทศคุมอัตราแลกเปลี่ยน” อย่างไม่มีเหตุผล สำหรับเรื่องนี้ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจีนเห็นว่า การกระทำเช่นนี้ของสหรัฐอเมริกานั้น คือแสดงว่า ตัวเองกำลัง “ระบายอารมณ์” อยู่ นายจาง เจี้ยนผิง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเอเชียตะวันตกและแอฟริกาของสภาการวิจัยแห่งกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวว่า การที่สหรัฐอเมริกาปิดป้าย “ประเทศคุมอัตราแลกเปลี่ยน” ให้กับจีนนั้น เป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลสิ้นดี

นายจาง เจี้ยนผิงกล่าวว่า อัตราแลกเปลี่ยนของจีนมีขึ้นมีลง กลไกบริหารอัตราแลกเปลี่ยนของจีนเป็นกลไกลอยตัวที่มีการบริหารและถือตลาดเป็นพื้นฐาน ถ้ากระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาเห็นว่า แบบนี้คือประเทศที่คุมอัตราแลกเปลี่ยน ย่อมไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสหรัฐอเมริกาอย่างชัดเจน ภายใต้สภาพการณ์นี้ นโยบายเศรษฐกิจการค้าของสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นนโยบายภาษีศุลกากร และการประณามว่าจีนคุมอัตราแลกเปลี่ยน อีกทั้งการประณามจีนว่าไม่คุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาด้วย ล้วนไม่มีเหตุผล

Yim/Dan/Cjx

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-01-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (24-01-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (23-01-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (23-01-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (23-01-2563)

张丹