หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่ของจีนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ

2019-12-02 16:07:32 | CRI
Share with:

หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาหารฉบับแก้ไขเพิ่มเติมของจีนเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมนี้ โดยหลักเกณฑ์เน้นมาตรฐานระดับสูง การตรวจสอบที่รอบคอบ บทลงโทษที่เข้มงวด และการสอบถามความรับผิดชอบที่เคร่งครัด เพิ่มขีดความเข้มงวดต่อพฤติกรรมกระทำผิดกฎหมาย  และยังกำหนด “ระบบการลงโทษถึงผู้กระทำผิด” ด้วย หลักเกณฑ์นี้จะเข้าคู่กับ “กฎหมายความปลอดภัยอาหาร” ยกระดับความปลอดภัยอาหารของจีนในภาพรวมอย่างแท้จริง

LFYZSS

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-09-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-09-2563)

  • เกาะกระแสจีน (26-09-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-09-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (25-09-2563)

鲁峰