แวดวงต่างๆ ของฮ่องกงระบุกฎหมายสิทธิมนุษยชนฮ่องกงของสหรัฐฯ สนับสนุนกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงในฮ่องกงอย่างเปิดเผย

2019-12-02 14:02:28 | CCTV
Share with:

เว็บไซต์สถานีโทรทัศน์ส่วนกลางของจีนรายงานว่า แวดวงต่างๆ ของฮ่องกงเห็นพ้องกันว่า การที่สหรัฐลงมติผ่านกฎหมายว่าด้วย “สิทธิมนุษยชนกับประชาธิปไตยฮ่องกง” นั้น เป็นการสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงในฮ่องกงจงใจทำลายสิทธิมนุษยชนของชาวฮ่องกง

นายหลิน หลงอัน จากหอการค้าการส่งออก-นำเข้าจีนของฮ่องกงกล่าวว่า จุดประสงค์ของการผ่านกฎหมายฉบับนี้ของสหรัฐฯ คือ ยกเลิกเขตภาษีศุลกากรที่เป็นอิสระของฮ่องกง ทำลายความได้เปรียบของฮ่องกงในการเป็นศูนย์กลางการค้า ศูนย์กลางการเงิน และศูนย์กลางการขนส่งทางเรือของโลก และยังกระทบผลประโยชน์ของบริษัทสหรัฐฯ ที่ประกอบธุรกิจในฮ่องกง จึงเป็นพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายให้กับคนอื่นและตนเอง

ด้านศาสตรจารย์หลิว เจ้าเจีย จากมหาวิทยาลัยภาษาจีนของฮ่องกงเห็นว่า การที่สหรัฐฯ ผ่านกฎหมายดังกล่าว เป็นการท้าทายอธิปไตยของจีนในฮ่องกงอย่างเปิดเผย นักการเมืองสหรัฐฯ มีเจตนามิชอบที่จะสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมในฮ่องกง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือยับยั้งการพัฒนาของจีน นับเป็นภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยของจีนอย่างรุนแรง

LFYZSS

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-10-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (26-10-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (26-10-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-10-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-10-2563)

鲁峰