ผลสำรวจชี้ ชาวจีนมีระดับความรู้วัฒนธรรมสุขภาพแพทย์แผนจีนเพิ่มขึ้น บรรลุเป้าก่อนกำหนด

2019-12-26 15:39:16 | สำนักข่าวซินหวา
Share with:

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า วันที่ 25 ธันวาคม มีการประกาศรายงานระดับความรู้ด้านวัฒนธรรมสุขภาพแพทย์แผนจีนของชาวจีนปี 2018 ปรากฏว่า พลเมืองจีนที่มีระดับความรู้ในด้านนี้มีเป็น 15.34% เพิ่มขึ้นร่วม 2% เมื่อเทียบกับปี 2017 โดยได้บรรลุเป้าหมายด้านการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมแพทย์แผนจีนก่อนกำหนด 2 ปี

ทั้งนี้ ระดับความรู้ด้านวัฒนธรรมสุขภาพแพทย์แผนจีนของพลเมืองจีน หมายถึง สัดส่วนผู้ที่มีความรู้ตามเกณฑ์แพทย์แผนจีนขั้นพื้นฐานต่อพลเมืองทั้งหมด การสำรวจครั้งนี้ครอบคลุมถึงประชากรใน 31 มณฑลและเมืองทั่วประเทศจีน มีอายุระหว่าง 15-69 ปี จำนวนกว่า 80,000 คน อนึ่ง เมื่อเทียบจากผลสำรวจดังกล่าว เท่ากับว่าในจำนวนประชากรวัย 15-69 ปีทั้งหมด ผู้ที่มีความรู้ด้านวัฒนธรรมสุขภาพแพทย์แผนจีนขั้นพื้นฐานจะมีกว่า 158 ล้านคน

Yim/Cai/Sun

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-08-2563)

  • เกาะกระแสจีน (08-08-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-08-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-08-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-08-2563)

孙铮