นายกฯ จีนลงพื้นที่ตรวจงานสถานีรถไฟตะวันตกกรุงปักกิ่ง

2020-02-15 16:13:55 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_20200215lkq1

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ลงพื้นที่ตรวจงานยังสถานีรถไฟตะวันตกกรุงปักกิ่ง โดยกล่าวเน้นว่า ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างจริงจังและเข้มงวด  รวมไปถึงใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้คนกระจายกลับสู่ตัวเมืองในเวลาต่างกันและหลีกเลี่ยงความแออัดในเวลาเดียวกัน ซึ่งถือเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการหมุนเวียนของผู้คน

图片默认标题_fororder_20200215lkq2

นายหลี่ เค่อเฉียง ยังกล่าวเน้นว่า ขณะนี้ การควบคุมป้องกันการระบาดอยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญ ท้องที่ต่าง ๆ เริ่มมีการกลับเข้าทำงาน ดังนั้น ต้องส่งเสริมการเฝ้าระวังผู้โดยสารให้มากขึ้น กระจายตั๋วโดยสารอย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษสำหรับรถยนต์ส่วนตัว และรถบรรทุก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังต้องให้ความสำคัญกับการลำเลียงอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ การขนส่งสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน ลดต้นทุนด้านการขนส่ง และจัดการคมนาคมอย่างราบรื่น เพื่อให้ผู้คนเดินทางได้อย่างเป็นระเบียบและสมดุล

图片默认标题_fororder_20200215lkq3

นายหลี่ เค่อเฉียง ยังกล่าวด้วยว่า มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดต้องปฏิบัติตามหลักวิทยาศาสตร์และมีความเข้มงวด เพื่อทำให้การขนส่งอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการระบาด สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และการเดินทางของผู้คนเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการฟื้นฟูการทำงาน การรักษาระดับอุปทาน ตลอดจนการรักษาระเบียบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นปกติ

图片默认标题_fororder_20200215lkq4

图片默认标题_fororder_20200215lkq5

tim/kt/dan

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-08-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (06-08-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (05-08-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (05-08-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (05-08-2563)

张楠