เมืองอี๋ชาง มณฑลหูเป่ยใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างได้ผล

2020-02-17 13:50:35 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

ไชน่ามีเดียกรุ๊ปรายงานว่า วันที่ 16 กุมภาพันธ์ศูนย์บัญชาการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 มณฑลหูเป่ยจัดงานแถลงข่าว ระบุงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ ของเมืองอี๋ชาง และการจับคู่ดำเนินการช่วยเหลือจากมณฑลฮกเกี้ยน นายจาง เจียเสิ้ง รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองอี๋ชาง นายกเทศมนตรีเมืองอี๋ชางกล่าวว่า เพื่อควบคุมสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทางอี๋ชางได้ดำเนินการอย่างละเอียดขึ้นทุกวัน โดยเริ่มต้นผู้สงสัยติดเชื้อจะถูกรับไปตรวจสอบและรักษาในจุดที่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดใหม่ ประการที่สอง สำหรับผู้ที่มีไข้ที่ยังไม่สามารถวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยโควิด-19 หรือไม่นั้น จะกักบริเวณในจุดรวมและดำเนินการตรวจเลือด ตรวจซีที ตรวจกรดนิวคลีอิก ตลอดจนให้ยาจีนร่วมด้วย ประการที่สาม สำหรับผู้ป่วยและผู้มีการติดต่อกับผู้สงสัยติดเชื้อ จะดำเนินการควบคุมดูแลแบบแบ่งกลุ่ม โดยกลุ่มใหม่จะกักบริเวณและดำเนินการตรวจเลือด รักษาด้วยยาจีนและตรวจกรดนิวคลีอิก ฯ

 

Bo/Ping/Cai

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-08-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (06-08-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (05-08-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (05-08-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (05-08-2563)

许平平