ทางการท้องถิ่นของจีนสนับสนุนวิสาหกิจให้ประกอบกิจการตามปกติ

2020-02-21 15:19:53 | CRI
Share with:

เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจในการลดผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างมีประสิทธิผล ปัจจุบัน ทางการท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศจีน ได้ออกมาตรการสนับสนุนให้วิสาหกิจฟื้นฟูการผลิตกลับมาเป็นปกติ โดยโครงการระดับชาติที่สำคัญจำนวนหนึ่งกำลังกลับมาดำเนินการตามปกติอย่างแข็งขัน ขณะที่การป้องกันและควบคุมโรคดำเนินไปด้วยดี

ด้านทางการเมืองอี้วูได้ออกนโยบายต่าง ๆ รวมถึงการออกเงินช่วยเหลือค่าเหมารถ และเงินช่วยเหลือสำหรับพนักงานที่เดินทางกลับมาทำงาน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนธุรกิจภาคเอกชนและบริษัทที่ประกอบกิจการในเมืองให้กลับมาเปิดทำการเป็นปกติโดยเร็ว เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดให้น้อยลง

Tim/Cai/Sun

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-08-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (11-08-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (10-08-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (10-08-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (10-08-2563)

孙铮