ปธน.จีนระบุ ต้องปรับปรุงระบบเตือนภัยเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

2020-03-03 15:28:11 | CRI
Share with:

วันที่ 2 มีนาคม  ในระหว่างการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ที่กรุงปักกิ่ง   นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนเน้นย้ำว่า  ต้องจัดให้ความปลอดภัยด้านสิ่งมีชีวิตเป็นส่วนประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของความปลอดภัยแห่งชาติในภาพรวม  พัฒนาทักษะและความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาด  และทำให้งานสาธารณสุขเข้มแข็งยิ่งขึ้น  ปรับปรุงระบบเตือนภัยเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อก่อตั้งระบบบัญชาการ  ปฏิบัติการ  และหลักประกันหลังจากเข้าสู่ภาวะฉุกเฉินในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค

ปธน.สี ระบุว่า  ต้องสร้างระบบใหม่ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นแก่นแท้ของชาติ  เพิ่มการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข  ส่งเสริมงานวิจัยขั้นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต  เพื่อให้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลและสุขภาพมีผลคืบหน้าเชิงรุก  เร่งพัฒนาและส่งเสริมทักษะและความสามารถด้านการสำรองทางยุทธศาสตร์และพลังทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงเทคโนโลยีด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสาธารณสุข  ขจัดข้อกีดขวางด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์  เพื่อให้สามารถถือครองลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของอุปกรณ์ชั้นสูงในการรักษาพยาบาล

 

(Bo/Zhou)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-07-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-07-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (07-07-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-07-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-07-2563)

周旭