ปธน.จีนระบุ ต้องประกันให้การขจัดความยากจนผ่านการประเมิน

2020-03-07 15:44:10 | CRI
Share with:

ในที่ประชุมเสวนาเพื่อการเอาชนะความยากจน ที่จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ระบุว่า โควิด-19 เป็นความท้าทายใหม่ต่อการบรรลุเป้าหมายการขจัดความยากจน นอกจากประกันให้การขจัดความยากจนบรรลุเป้าหมายแล้ว ยังต้องประกันให้ผลงานผ่านการประเมินที่เข้มงวด ห้ามขจัดความยากจนโดยเน้นตัวเลขและปลอมการขจัดความยากจนอย่างเด็ดขาด อีกทั้งยังต้องประกันให้ผลงานการขจัดความยากจนผ่านเกณฑ์การตรวจสอบของประวัติศาสตร์และประชาชนได้

แผนการพัฒนาประเทศระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 ของจีน ได้กำหนดเป้าหมายการขจัดความยากจนว่า ภายในปี 2020 ประชากรในเขตชนบทจะไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารการกินและเครื่องนุ่งห่ม ทำให้ประชาชนในเขตชนบทมีหลักประกันทางการศึกษาภาคบังคับ การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน และมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย ขณะเดียวกัน ยังทำให้รายได้เฉลี่ยที่ใช้จ่ายได้จริงของเกษตรกรในเขตยากจนเพิ่มขึ้นมากกว่าระดับเฉลี่ยทั่วประเทศ ตลอดจนทำให้ดัชนีต่าง ๆ ด้านบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานไล่เลี่ยกับระดับเฉลี่ยของประเทศ ประกันให้ประชากรยากจนในเขตชนบทพ้นจากความยากจนตามมาตรฐานที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน โดยอำเภอยากจนทุกอำเภอต้องพ้นจากความยากจนทั้งหมด และแก้ไขปัญหาความยากจนครอบคลุมพื้นที่ในวงกว้าง

(Tim/Zhou)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-08-2563)

  • เกาะกระแสจีน (08-08-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-08-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-08-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-08-2563)

周旭