โฆษก กต.จีนแถลง จีนไม่หาเรื่องและไม่เกรงกลัว แต่สหรัฐควรเลิกปิดกั้นสื่อจีน

2020-03-19 13:38:08 | CRI
Share with:

วันที่ 18 มีนาคม นายเกิ่ง ส่วง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงว่า จีนใช้มาตรการโต้กลับสหรัฐตามความเป็นจำ สืบเนื่องจากสหรัฐปิดกั้นสื่อจีนอย่างไร้เหตุผล จีนไม่หาเรื่องและไม่เกรงกลัว แต่จะเร่งให้สหรัฐเลิกปิดกั้นสื่อจีนทันที ไม่เช่นนั้น ผู้ที่จะได้รับความเสียหายมากกว่านี้คือสหรัฐ

โฆษกจีนผู้นี้แถลงว่า องค์กรสื่อของจีนประจำสหรัฐปฏิบัติตามกฎหมายสหรัฐและจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อด้วยความเคารพ ประกอบการทำข่าวอย่างเป็นปกติในสหรัฐมาโดยตลอด สหรัฐไม่ควรดำเนินการตามอคติทางอดุมการณ์ ประเมินสื่อประเทศอื่นตามหลักบรรทัดฐานและความพึงพอใจของประเทศตน ยิ่งไม่ควรปิดกั้นสื่อจีนแบบไร้เหตุ จีนจึงเร่งให้สหรัฐแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด เลิกปิดกั้นสื่อจีนทางการเมืองทันที

(BO/LING/CAI)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-08-2563)

  • เกาะกระแสจีน (08-08-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-08-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-08-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-08-2563)

何喜玲