ผู้แทนประชาชนจีนระบุ รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลตอกย้ำผลงานการขจัดความยากจน

2020-05-23 15:27:58 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล ซึ่งยื่นต่อสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ได้เริ่มต้นกระบวนการพิจารณาและอภิปรายมาตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายเจ้า หวั่นผิง สมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ และรองผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร มณฑลอันฮุย ระบุว่า แม้จำนวนตัวอักษรของรายงานผลการดำเนินงานปีนี้จะน้อยกว่าปีก่อน แต่มีเนื้อหาสำคัญมาก มาตรการประกันคุณภาพชีวิตของประชาชนและการสนับสนุนวิสาหกิจเอกชน รวมถึงด้านอื่น ๆ มีความละเอียดรอบคอบสูง นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนเพื่อตอกย้ำผลงานการขจัดความยากจน

รายงานดังกล่าว เน้นว่า ต้องเอาชนะสงครามขจัดความยากจนอย่างเด็ดขาด และวางแผนยกระดับการสนับสนุนอำเภอและตำบลยากจน  สำหรับแรงงานที่ต้องการหางานทำนอกถิ่นฐานต้องจัดให้มีงานทำในถิ่นฐาน  เดินหน้าใช้การบริโภคช่วยเหลือผู้ยากจน และสนับสนุนธุรกิจที่มีส่วนช่วยขจัดความยากจนให้ฟื้นการทำงาน

ในเรื่องของการใช้การบริโภคช่วยเหลือผู้ยากจน นายเจ้า หวั่นผิง ให้ข้อเสนอว่า ควรนำโครงการใช้การบริโภคช่วยเหลือผู้ยากจนที่มีลักษณะรับมือกับเหตุฉุกเฉินจัดอยู่ในโครงการสร้างความเจริญแก่ชนบท โดยประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ ตลอดจนพัฒนาธุรกิจดังกล่าวให้เป็นธุรกิจที่ทำให้ประชาชนร่ำรวยอย่างถาวร

TIM/LF/ZI

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-08-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (06-08-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (05-08-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (05-08-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (05-08-2563)

鲁峰