รายงานนโยบายรัฐบาลจีนปีนี้ มีผลต่อกระเป๋าเงินปชช.อย่างไร

2020-05-27 11:54:27 | CRI
Share with:

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ได้รายงานผลการดำเนินงานรัฐบาลในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมแถลงนโยบายการทำงานในปี 2020 ด้วย ซึ่งชาวจีนให้ความสนใจกับเนื้อหาส่วนที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของตน

图片默认标题_fororder_20200525-1

ประการแรก จะยกมาตรฐานการอุดหนุนการรักษาพยาบาลและเงินบำนาญสำหรับคนชราให้สูงขึ้น ซึ่งสำหรับชาวเมือง จะเพิ่มเงินอุดหนุนการรักษาพยาบาลคนละ 30 หยวน และเริ่มดำเนินการทดลองการชำระค่ารักษาพยาบาลข้ามมณฑลได้ ส่วนเงินบำนาญของคนชรา จะมีการปรับขั้นต่ำให้สูงขึ้น

ประการที่สอง จะขยายขอบเขตของการประกันการตกงานและการคุ้มครองชีวิตขั้นต่ำสุด การขยายการประกันการตกงานนั้น จะประกันรวมถึงแรงงานเกษตรกรที่ร่วมการประกันภัยไม่ครบ 1 ปี ส่วนการขยายขอบเขตการคุ้มครองชีวิตขั้นต่ำสุดนั้น จะพยายามคุ้มครองถึงทุกครัวเรือนยากจนในเมืองและชนบท และครอบคลุมถึงผู้ตกงานและผู้ที่เดินทางกลับบ้านเกิดที่สอดคล้องกับเงื่อนไข

ประการที่สาม จะเพิ่มการปล่อยเงินกู้ รัฐบาลจะส่งเสริมธนาคารเพิ่มการปล่อยเงินกู้ให้กับบริษัทขนาดย่อม ลดข้อจำกัดสำหรับบริษัทที่กู้เงินเป็นครั้งแรก เลื่อนเวลาผ่อนเงินกู้ด้วยวิธีขยายเวลาคืนต้นทุน นอกจากนี้ จะขยายขอบเขตการสมทบทุนจากรัฐบาลและลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้น้อยลง

图片默认标题_fororder_20200525-2

ประการที่สี่ กำหนดราคารับซื้อข้าวต่ำสุด รัฐบาลกำหนดราคาต่ำสุดในการรับซื้อข้าว และเพิ่มการให้เงินรางวัลแก่อำเภอที่มียอดการผลิตธัญญาหารมาก

ประการที่ห้า เลื่อนเวลาการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้ต่ำ อนุญาตให้ผู้มีรายได้ต่ำเลื่อนเวลาจ่ายค่าประกันสังคมตามความสมัครใจ และยกเลิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในด้านบริการที่เกี่ยวข้องกับการหางานทำ

ประการที่หก ลดภาระวิสาหกิจ ปีนี้จะดำเนินนโยบายลดภาษีมูลค่าเพิ่มและอัตราประกันสังคมสำหรับคนชราของวิสาหกิจ คาดว่าจะลดการเก็บภาษีประมาณ 5 แสนล้านหยวน ปัจจุบัน มีการออกนโยบายลดภาษีสำหรับครึ่งปีแรก รวมทั้งยกเว้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงดูคนชรา ว่างงานและได้รับบาดเจ็บขณะทำงานของบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้จ่ายภาษีรายย่อย ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจบริการ เช่น การขนส่งสาธารณะ อาหารการกิน โรงแรมที่พัก การท่องเที่ยว การบันเทิง วัฒนธรรมและการกีฬา ยกเว้นค่าธรรมเนียมของการพัฒนาการบินพลเรือนและการก่อสร้างท่าเรือ ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะยืดเวลาให้มีผลบังคับใช้จนถึงปลายปีนี้ คาดว่า ทั้งปีจะลดภาระให้กับวิสาหกิจเกิน 2.5 ล้านล้านหยวน

ประการที่เจ็ด ลดค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ตและค่าเคเบิ้ล โดยมีการลดค่าไฟฟ้าพาณิชย์ให้น้อยลง 5% และค่าใช้อินเตอร์เน็ตกับค่าเคเบิ้ลน้อยลง 15% จนถึงปลายปีนี้

图片默认标题_fororder_20200525-3

ประการที่แปด ลดและยกเว้นค่าเช่าเคหะที่ดินที่เป็นของรัฐบาล ส่งเสริมให้เจ้าของบ้านลดหรือชะลอการเก็บค่าเช่า และจะมีนโยบายสนับสนุนด้วย

เนื้อหาทั้งหมดนี้ กล่าวได้ว่าเกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินของชาวบ้านทั่วไปอย่างแท้จริง และย่อมจะผ่อนคลายแรงกดดันในการดำเนินชีวิตของชาวจีน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้ระดับกลางหรือรายได้ต่ำเป็นอย่างมาก

Yim/Ping

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-01-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (23-01-2564)

  • เกาะกระแสจีน (23-01-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-01-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (22-01-2564)

何喜玲