“น้ำหลากครั้งที่ 5 ของปี 2020 ในแม่น้ำแยงซี”ผ่านอ่างเก็บน้ำซานเสียอย่างราบรื่น

2020-08-23 14:42:18 | CRI
Share with:

เวลา 08.00 น. ของวันที่ 22 สิงหาคม ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำซานเสีย ของแม่น้ำแยงซีสูงถึง 167.65 เมตร ต่อจากนั้นค่อยๆ ลดต่ำลง ซึ่งหมายถึง “น้ำหลากครั้งที่ 5 ของปี 2020 ในแม่น้ำแยงซี” ผ่านอ่างเก็บน้ำซานเสียด้วยความราบรื่น ระดับน้ำที่ความสูง 167.65 เมตรเป็นระดับน้ำที่สูงสุดตั้งแต่การเปิดใช้อ่างเก็บน้ำซานเสียตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้นมา

เวลา 14.00 น. ของวันที่17 สิงหาคม “น้ำหลากครั้งที่ 5 ของปี 2020 ในแม่น้ำแยงซี” เกิดขึ้นบริเวณต้นน้ำของแม่น้ำแยงซี มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำมากสุดคือ 75,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีการปล่อยน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำ 49,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งถือว่าลดความรุนแรงของอุทกภัยให้น้อยลง 34.1%

หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาด้านการชลประทานคาดการณ์ว่า ระหว่างวันที่ 23 – 26 สิงหาคม ที่ลุ่มแม่น้ำแยงซี จะมีฝนตกหนักจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกอีกครั้ง

(Bo/Lin/Zhou) 

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (03-12-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (03-12-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (03-12-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-12-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-12-2564)

林钦亮