คณะรัฐมนตรีจีนอนุมัติงบฯ แสนล้านหยวนฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย

2020-08-27 14:32:43 | CMG
Share with:

วันที่ 26 สิงหาคม คณะรัฐมนตรีจีนจัดการประชุมเกี่ยวกับการช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยที่ประชุมระบุว่าการคลังส่วนกลางและท้องถิ่นจะใช้งบประมาณ 1 แสนล้านหยวนผ่านช่องทางต่างๆ ในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย และจะตั้งกลไกเพื่อให้เงินทุนไปถึงพื้นที่ประสบภัยและโครงการก่อสร้างโดยตรง

การคลังส่วนกลางจะเพิ่มงบอุดหนุนสำหรับอาคารที่พังเสียหายอย่างหนักในมณฑลที่ประสบภัยให้มากขึ้น สนับสนุนการฟื้นฟูที่ดินเพื่อการเพาะปลูก โรงเรือน ฟาร์มปศุสัตว์และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืช เร่งการปลูกทดแทนและการปลูกเพิ่มเติม ส่งเสริมการก่อสร้างโครงการที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สนับสนุนฝ่ายบริหารท้องถิ่นซ่อมแซมถนน สะพาน และโครงสร้างด้านชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็กที่ถูกทำลาย

การดำเนินงานดังกล่าวจะรวมอยู่ในการรับประกันด้านเงินทุน ด้วยเหตุนี้ในที่ประชุมได้เปิดเผยถึงมาตรการหลายด้าน บนพื้นฐานของงบประมาณจากรัฐบาลส่วนกลางที่ได้จัดสรรไปแล้วในปีนี้และปีหน้าจะจัดสรรงบประมาณ 16,000 ล้านหยวน เพื่ออุดหนุนการสร้างพื้นที่เพาะปลูกที่ได้มาตรฐานให้กับพื้นที่ประสบภัย อนุมัติให้รัฐบาลท้องถิ่นใช้พันธบัตรของรัฐพิเศษเพื่อป้องกันการระบาด พันธบัตรท้องถิ่น และเงินโอนพิเศษสำหรับการชำระคืน ในการบูรณะฟื้นฟูท้องถิ่นนั้นๆ

Bo/LR/ZDan

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (23-10-2564)

  • เกาะกระแสจีน (23-10-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-10-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (22-10-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (22-10-2564)

刘榕