จีนจัดงบฯ 70,000 ล้านหยวนสนับสนุนครูชนบท

2020-09-14 15:28:50 | CRI
Share with:

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงการคลังจีนแถลงว่า ระหว่างแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจระยะ 5 ปีฉบับที่ 13 หรือช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การคลังส่วนกลางจีนได้จัดงบประมาณ 70,000 ล้านหยวน ช่วยรัฐบาลท้องถิ่นสร้างสรรค์พัฒนาทีมงานครูชนบท ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้สูงขึ้น

โดยมีการลงทุน 37,900 ล้านหยวนในโครงการ “เพิ่มตำแหน่งพิเศษ – ครูโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับในชนบท” ซึ่งระหว่างปี 2017 - 2019 มีการว่าจ้างครูตามโครงการดังกล่าวเพิ่มขึ้น 10,000 คนต่อปี ติดต่อกัน 3 ปี และบรรลุเป้าหมายการจ้างครูชนบท 100,000 คนต่อปีก่อนกำหนดเวลาด้วย ซึ่งในปี 2020 มีแผนขยายอัตราการว่าจ้างครูชนบทอีก 5,000 คน เป็น 105,000 คนต่อปี คาดว่าถึงปลายปีนี้ เขตภาคกลางและตะวันตก ซึ่งเป็นเขตด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีน จะมีครูชนบทตำแหน่งพิเศษเป็นจำนวนกว่า 440,000 คน  

นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรงบ 10,100 ล้านหยวนใน “โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนมัธยม ประถมและอนุบาล” ของเขตภาคกลางและเขตภาคตะวันตก

อัดฉีดเงินอีก 20,300 ล้านหยวน เพื่อสนับสนุนค่าครองชีพครูชนบทเขตยากจนพิเศษ และส่งเสริมให้รัฐบาลท้องถิ่นเพิ่มรายได้ครูชนบทตามความสามารถ ทำให้ครูชนบทจำนวนกว่า 1.27 ล้านคนมีรายได้ดีขึ้น

และยังมีการจัดสรรงบสนับสนุนด้านบุคลากรโดยเฉพาะอีก 1,700 ล้านหยวนในโครงการครูชนบทและโครงการครูสูงอายุ โดยส่งเสริมให้ครูดีเด่นที่เกษียณอายุแล้วไปสอนหนังสือที่เขตชนบท เขตชนเผ่าน้อยและเขตชายแดน เป็นต้น

(Yim/Lin/Zhou)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-10-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-10-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (21-10-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-10-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-10-2563)

林钦亮