จีนออกสมุดปกขาวแจง“หลักประกันโอกาสการมีงานทำในซินเจียง”

2020-09-17 15:38:45 | CRI
Share with:

จีนออกสมุดปกขาวแจง“หลักประกันโอกาสการมีงานทำในซินเจียง”_fororder_20200917xjjy1

วันที่ 17 กันยายน คณะรัฐมนตรีจีนประกาศรายงานสมุดปกขาว “หลักประกันโอกาสการมีงานทำในซินเจียง” สมุดปกขาวแนะนำว่า เขตปกครองตนเองอุยกุร์ซินเจียงของจีน ถือการส่งเสริมการมีงานทำเป็นโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นโครงการตามความต้องการของประชาชนและโครงการรากฐานที่สำคัญที่สุด โดยได้เพิ่มการฝึกอบรมทักษะความสามารถเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ พยายามขยายช่องทางการมีงานทำ เพิ่มตำแหน่งงาน ทำให้สถานการณ์การมีงานทำมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รายได้ของประชาชนชนเผ่าต่างๆ สูงขึ้นเรื่อยๆ

รายงานสมุดปกขาวยังแสดงว่า ปีหลังๆ นี้ ระบบนโยบายประกันการมีงานทำของซินเจียงสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น จำนวนคนมีงานทำเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่ขาดสาย โครงสร้างการมีงานทำสมเหตุสมผล คุณภาพแรงงานก็สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รายได้ของพนักงานเพิ่มมากขึ้นอย่างมั่นคง

เมื่อการะบาดของโควิดส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ ทางการซินเจียงมีการวางแผนโดยรวมการต่อต้านโควิดและพัฒนาเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน สมุดปกขาวระบุว่า จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ซินเจียงได้งดการเก็บเงินประกันสังคม 3 รายการ ได้แก่ เงินประกันการชราภาพ การว่างงานและการได้รับบาดเจ็บระหว่างการทำงาน รวม 7,553 ล้านหยวน  และให้ผู้รายได้ต่ำจำนวน 552,400 คนได้รับเงินอุดหนุน 1,695 ล้านหยวน ผู้มีงานทำเพิ่ม 339,700  คน  ผู้ตั้งตนเป็นเจ้าของธุรกิจเพิ่ม 41,800 คน และมีการจ้างพนักงาน 69,500 คนเข้าทำงานด้วย นอกจากนั้น ทางการยังช่วยให้ผู้ที่หางานยากจำนวน 31,600 คนได้รับงานทำด้วย

สมุดปกขาวเน้นว่า เขตปกครองตนเองอุยกุร์ซินเจียงได้คุ้มครองสิทธิพื้นฐานของผู้ใช้แรงงานตามกฎหมาย ที่รวมถึงการมีงานทำอย่างเสมอภาค การได้รับเงินเดือน เวลาพักผ่อน ความปลอดภัยในอาชีพการงาน ความมีเสรีภาพทางการนับถือศาสนา และการใช้ภาษาชนเผ่าตนเอง เป็นต้น

(Yim/Lin/Zhou)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-10-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (29-10-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (29-10-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-10-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-10-2563)

林钦亮