บทวิเคราะห์ : กองทัพจีน กำลังสำคัญในการพิทักษ์สันติภาพโลก

2020-09-19 15:16:12 | CRI
Share with:

บทวิเคราะห์ : กองทัพจีน กำลังสำคัญในการพิทักษ์สันติภาพโลก_fororder_20200919zgjd1

วันที่ 18 กันยายน รัฐบาลจีนออกสมุดปกขาวในหัวข้อ “30 ปี  ทหารจีนร่วมปฏิบัติการผดุงสันติภาพของสหประชาชาติ” โดยทบทวนปฏิบัติการและการมีส่วนร่วมของกองทัพจีนในการผดุงสันติภาพของสหประชาชาติในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาอย่างรอบด้าน อธิบายถึงภาระหน้าที่  นโยบาย และข้อเสนอของกองทัพจีนในการร่วมปฏิบัติการผดุงสันติภาพของสหประชาชาติ ตลอดจนการปฏิบัติตามสัญญาในการประชุมสุดยอดเพื่อผดุงสันติภาพของสหประชาชาติอย่างรอบด้าน

สมุดปกขาวใช้สถิติและตัวอย่างจำนวนมากชี้ให้เห็นว่า กองทัพจีนเป็นกำลังสำคัญในปฏิบัติการผดุงสันติภาพของสหประชาชาติ ซึ่งตอบโต้เจตนาร้ายของนักการเมืองสหรัฐฯ บางคนที่ปั้นเรื่อง “การคุกคามทางการทหารของจีน”

ปัจจุบัน จีนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อผดุงสันติภาพและค่าธรรมเนียมสมาชิกสหประชาชาติมากเป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นประเทศสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่จัดส่งกำลังทหารร่วมปฏิบัติการผดุงสันติภาพมากที่สุด กองทัพจีนปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และหลักกฎบัตรสหประชาชาติ โดยเข้าร่วมปฏิบัติการผดุงสันติภาพของสหประชาชาติรวม 25 โครงการ จัดส่งกำลังพลไปร่วมภารกิจผดุงสันติภาพกว่า 40,000 นาย ในจำนวนนี้ มีทหารหญิงกว่า 1,000 นาย นอกจากนี้ ยังมีทหาร 16 นายพลีชีพในปฏิบัติการผดุงสันติภาพของสหประชาชาติ จนถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จีนมีกำลังพล 2,500 นายปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยทหารพิเศษเพื่อผดุงสันติภาพ 8 ภารกิจของสหประชาชาติและสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ

ปีนี้ สงครามต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์ได้รับชัยชนะครบ 75 ปี และระบบสากลที่มีสหประชาชาติเป็นแกนนำก่อตั้งขึ้นครบ 75 ปี ไม่ว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร จีนจะยังคงเดินบนหนทางการพัฒนาอย่างสันติ สนับสนุนปฏิบัติการผดุงสันติภาพของสหประชาชาติอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ปกป้องความเป็นพหุภาคีอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน เพื่อเพิ่มพูนเสถียรภาพ สันติภาพ และการพัฒนาของโลกให้มากยิ่งขึ้น

(Tim/Zhou)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-10-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-10-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-10-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-10-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-10-2563)

周旭