มองโกเลียในพบซากโบราณสถานแหล่งข้อมูลวิจัยสภาพดั้งเดิมของเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

2020-09-21 17:12:40 | CMG
Share with:

มองโกเลียในพบซากโบราณสถานแหล่งข้อมูลวิจัยสภาพดั้งเดิมของเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ_fororder_20200921nmkg1

วันที่ 20 กันยายน สถาบันวิจัยโบราณคดี เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ประกาศพบซากโบราณสถานไหน่เหรินเถาเล่อ ในอำเภอเซียงหวงฉี เมืองซีหลินกัวเล่อ เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ซึ่งมีอายุราว 8,400 – 7,600 ปี ถือเป็นแหล่งโบราณคดีในยุคหินใหม่ที่มีขนาดใหญ่สุดที่พบในพื้นที่ภาคกลางของเขตมองโกเลียในในปัจจุบัน ที่นี่พบบ้านเรือนในช่วงต้นยุคหินใหม่กว่า 270 หลัง กระดูกสัตว์ เศษเครื่องปั้นดินเผา รวมถึงเครื่องใช้ที่ทำจากกระดูกและอุปกรณ์ที่ทำจากหินจำนวนมาก

มองโกเลียในพบซากโบราณสถานแหล่งข้อมูลวิจัยสภาพดั้งเดิมของเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ_fororder_20200921nmkg3

การพบซากโบราณสถานดังกล่าวถือเป็นข้อมูลสำหรับการศึกษาวิจัยวัฒนธรรมดั้งเดิมของเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนการผลิตและการดำรงชีวิตดั้งเดิมของพื้นที่ทางภาคเหนือของจีน

มองโกเลียในพบซากโบราณสถานแหล่งข้อมูลวิจัยสภาพดั้งเดิมของเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ_fororder_20200921nmkg2

มองโกเลียในพบซากโบราณสถานแหล่งข้อมูลวิจัยสภาพดั้งเดิมของเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ_fororder_20200921nmkg4

Tim/LR/Zdan

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-10-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (29-10-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (29-10-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-10-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-10-2563)

刘榕