บุคคลตัวอย่างแห่งกรุงปักกิ่ง (ตอนที่ 2)

2020-09-21 15:50:52 | CRI
Share with:

บุคคลตัวอย่างแห่งกรุงปักกิ่ง (ตอนที่ 2)_fororder_20200921北京榜样(下)1

ในรายการครั้งที่แล้ว พวกเรานำเสนอแล้วว่า ที่กรุงปักกิ่งมีบุคคลดีเด่นจำนวนมากซึ่งเป็นคนทั่วไปที่ทำงานในสาขาอาชีพต่างๆ แต่มีคุณธรรมประจำใจที่ยินดีช่วยเหลือคนอื่น ยอมอุทิศตนโดยไม่หวังผลตอบแทน และแสวงความก้าวหน้าอย่างไม่ลดละ

หลายปีที่ผ่านมา ทางการปักกิ่งได้ประเมินและคัดเลือก “บุคคลตัวอย่างแห่งกรุงปักกิ่ง” ทุกปี และจัดกิจกรรมเผยแพร่ประสบการณ์ของบุคคลดีเด่นเหล่านี้ เพื่อให้ผู้คนทั้งสังคมได้เรียนรู้และเอาเป็นแบบอย่างที่ดี ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา มีผู้คนแวดวงต่างๆ รวมกว่า 600 คน ที่ได้รับคัดเลือกเป็น “บุคคลตัวอย่างแห่งกรุงปักกิ่ง” บุคคลเหล่านี้อุทิศตนเพื่อประชาชนและประเทศจีน สร้างอิทธิพลสูงต่อการพัฒนาทางสังคม และสร้างความซาบซึ้งใจแก่ผู้คนทั้งเมืองอย่างลึกซึ้ง

รายการวันนี้ ขอนำเสนอผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น “บุคคลตัวอย่างแห่งกรุงปักกิ่ง” ต่อไป ท่านแรกคือ นางกัว หง เป็นทนายความ ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เธอให้บริการที่ปรึกษาและความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่คนที่ต้องการมาโดยตลอด ระหว่างปี 2014 ถึง 2016 นางกัว หงเคยเดินทางไปเขตทิเบตเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาสงเคราะห์ด้านกฎหมาย 2 ครั้ง ช่วยขจัดความยากลำบากต่างๆ รวมถึงการเจ็บป่วยจากความสูงที่ร้ายแรง เธอไปให้ความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านในเขตยากจนท้องที่ต่างๆ เพื่อจัดการคดีทางกฎหมาย และช่วยขจัดความขัดแย้งทางสังคมในท้องถิ่น ได้อุทิศกำลังของตนในการรักษาเสถียรภาพทางสังคม จึงได้รับการชื่นชมจากชาวบ้านและทางการท้องถิ่นต่างๆอย่างมาก

นางกัว หงยังระดมการบริจาคการกุศลเพื่อเขตทิเบตหลายครั้ง โดยได้บริจาคสิ่งของช่วยเหลือกว่า 50,000 ชิ้น หนังสือกว่า 20,000 เล่ม และเครื่องเขียนต่างๆสำหรับนักเรียนชั้นประถมและมัธยมคิดเป็นกว่า 1 แสนหยวน เธอยังรวบรวมค่ารักษาโรคแก่ผู้ป่วยยากจนกว่า 20,000 หยวน และให้ความช่วยเหลือแก่เด็กยากจนที่ตกเรียนจำนวน 7 คน

นายหลิว ชิงฉวน ผู้อำนวยการใหญ่โรงพยาบาลแพทย์แผนจีนกรุงปักกิ่ง เคยจัดแผนการรักษาโรคด้วยวิธีการผสมทั้งแพทย์แผนจีนโบราณและแพทย์แผนปัจจุบันอย่างมีประสิทธิผลในช่วงเกิดการแพร่ระบาดโรคซาร์ส ซึ่งมีคุณูปการสำคัญต่อการรักษาโรคระบาดร้ายแรง

หลังจากเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 นายแพทย์หลิว ชิงฉวนสมัครเดินทางไปเมืองอู่ฮั่นเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่มณฑลหูเป่ย ในฐานะเป็นบุคคลสำคัญของทีมแพทย์แผนจีนระดับชาติ และผู้รับผิดชอบโรงพยาบาลชั่วคราวเจียงเซี่ยเมืองอู่ฮั่น นายแพทย์หลิว ชิงฉวนได้ปฏิบัติหน้าที่ในเมืองอู่ฮั่นติดต่อกันเป็นเวลา 81 วัน แผนการรักษาของเขามีอัตราได้ผลเป็น 90% ขึ้นไป

นายหวัง เสี่ยวหลง ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุและโทรทัศน์ปักกิ่ง เคยได้รับรางวัลที่หนึ่งในรางวัลข่าวระดับชาติของจีน เนื่องจากมีรายงานดีเด่นในช่วงเกิดโรคซาร์สที่กรุงปักกิ่ง หลังจากเกิดแผ่นดินไหวในเขตเวิ่นชวน มณฑลเสฉวน นายหวัง เสี่ยวหลงเป็นผู้สื่อข่าวกลุ่มแรกที่เดินทางไปรายงานในเขตประสบภัย

เขายังเคยประจำอยู่ในเขตทิเบตเป็นเวลา 3 เดือนเพื่อทำรายงานเกี่ยวกับการบรรเทาความยากจนในท้องถิ่น หลังจากเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 นายหวัง เสี่ยวหลงสมัครไปทำข่าวที่เมืองอู่ฮั่น ซึ่งมีสถานการณ์โรคร้ายแรงที่สุด เป็นเวลา 65 วัน ได้รายงานสถานการณ์เผยแพร่วันละประมาณ 10 เรื่อง ได้รับการชื่นชมจากผู้ชมอย่างมาก และแม้จะป่วยเพราะความเหนื่อยเกิน ก็ยังยืนหยัดทำงานอย่างไม่ขาดสายไม่ยอมพัก

บุคคลตัวอย่างแห่งกรุงปักกิ่ง (ตอนที่ 2)_fororder_20200921北京榜样(下)2

นายหม่า เป่าลี่ นักธุรกิจที่ร่วมกิจการสาธารณประโยชน์อย่างแข็งขัน ขณะบุกเบิกธุรกิจทางอินเตอร์เน็ต เขายืนหยัด “อินเตอร์เน็ต+ป้องกันโรคเอดส์” ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ในการป้องกันโรคเอดส์และเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

นายหม่า เป่าลี่ได้จัดตั้งเวทีสาธารณประโยชน์ทางเน็ต โดยชวนองค์การป้องกันโรคเอดส์ที่ไม่แสวงหาผลกำไรเข้าร่วมกว่า 100 องค์การ เพื่อเผยแพร่ความรู้และแสดงบทบาทในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในสังคม หลังจากเกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 นายหม่า เป่าลี ได้ระดมให้พนักงานบริษัทของตนบริจาคสิ่งของและเงินช่วยเหลือทันที เขาได้จัดซื้อเวชภัณฑ์ต่างๆ รวมเป็นเงิน 240,000 หยวน บริจาคให้กับเขตที่เกิดสถานการณ์โรคร้ายแรง และยังได้บริจาคหน้ากากอนามัยแก่ทางการเขตเฉาหยางกรุงปักกิ่ง 20,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการต้านโควิดของกรุงปักกิ่ง

นายหยูว์ เฉิงโป ผู้จัดการใหญ่บริษัทวัฒนธรรมเฟิงซ่าง นักธุรกิจอีกคนหนึ่ง เคยได้รับรางวัล “ทีมบุคลากรนวัตกรรม” และรางวัล “การบุกเบิกธุรกิจดีเด่นของเยาวชนจีน” เป็นต้น แต่ก็ยืนหยัดการปฏิบัติภาระหน้าที่ทางสังคมมาโดยตลอด ช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ขณะประกอบธุรกิจของตน นายหยูว์ เฉิงโปยังมุ่งมั่นในการอนุรักษ์โบราณวัตถุ

เขาเคยนำผู้ใช้แรงงานไปตั้งป้ายเครื่องหมายอนุรักษ์ที่บริเวณรอบข้างกำแพงเมืองจีนกว่า 500 ป้าย เมื่อปี 2016 นายหยูว์ เฉิงโปยังจัดตั้ง “ศูนย์การพัฒนาส่งเสริมการเติบโตของเยาวชน” ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เน้นการติดตามปัญหาต่างๆในการเติบโตของผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และดูแลสุขภาพทางจิตของเด็กเยาวชน ให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่นักเรียนที่มีความต้องการจำนวนกว่า 3,500 คนโดยไม่คิดค่าตอบแทน จึงได้รับการชื่นชมในสังคมอย่างกว้างขวาง

นอกจากนักธุรกิจดีเด่นเหล่านี้ ก็มีคนทั่วไปที่เราเห็นคุณธรรมดีงามจากชีวิตธรรมดาของพวกเขาได้ นางเถียนฉิน เป็นชาวบ้านทั่วไปในหมู่บ้านไท่กู่สือ เขตมี่หยุน ชานเมืองกรุงปักกิ่ง

ช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา เธอสละโอกาสทำงานในตัวเมือง เพื่อตั้งใจดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวที่บ้าน 7 ท่าน รวมถึงคุณปู่ คุณย่า พ่อแม่ของเธอ คุณปู่ และพ่อแม่ของสามี ในผู้สูงอายุ 7 ท่านนี้ 3 ท่านมีเส้นเลือดอุดตันในสมอง 1 ท่านป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร และเนื่องจากสามีของเธอไปทำงานข้างนอก นางเถียนฉินจึงแบกรับภาระหน้าที่ในบ้านทั้งหมดคนเดียว รวมถึงดูแลผู้สูงอายุ 7 ท่านและเด็กที่อายุยังน้อย เธอเชื่อว่า ด้วยความพยายามและความตั้งใจของเธอ ต้องเอาชนะความยากลำบากในชีวิตได้

ในเขตชุมชนจูเป่ย ถนนฉางซินเตี้ยน กรุงปักกิ่ง มีอาสาสมัครผู้สูงอายุคนหนึ่ง ชื่อต่ง กุ้ยเจิน อายุ 81 ปีแล้ว แม้เกษียณหลายสินปีแล้ว แต่ไม่ยอมหยุดงาน เธอเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเกือบ 40 ปีแล้ว ถึงปัจจุบัน ยังเข้าร่วมการจัดกิจกรรมต่างๆของเขตชุมชนอย่างแข็งขัน โดยร่วมการวางแผนกาสร้างสรรค์เขตชุมชน เผยแพร่ความรู้และข้อมูลประวัติของพรรค ช่วยเหลือผู้สูงอายุคนอื่นในด้านต่างๆ จึงได้รับความเคารพและคำชื่นชมอย่างมาก       

Yim/Sun

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-10-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-10-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (21-10-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-10-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-10-2563)

何喜玲