โครงการยกระดับการศึกษาในหมู่บ้านหม่าอิ่ง มณฑลอันฮุย ช่วยเหลือเด็กพ้นความยากจน

2020-09-22 16:56:54 | CRI
Share with:

หมู่บ้านหม่าอิ่ง อำเภอฉางเฟิง มณฑลอันฮุย เคยเป็นหมู่บ้านยากจนที่สำคัญระดับมณฑล เพื่อหลุดพ้นความยากลำบาก หมู่บ้านแห่งนี้จึงดำเนินโครงการหม่าอิ่ง ซึ่งถือการช่วยเหลือทางการศึกษาเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเดินบนหนทางการพัฒนาพิเศษที่ใช้วัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

ปี 2014 หมู่บ้านหม่าอิ่งเป็นหมู่บ้านยากจนระดับมณฑล การศึกษาของเด็กที่นี่เป็นประเด็นสำคัญ นายจง อยู่ หัวหน้าเลขาธิการหมู่บ้านหม่าอิ่งในขณะนั้น เสนอโครงการหม่าอิ่ง เขาเห็นว่า ถ้าอยากหลุดพ้นความยากจนต้องเริ่มจากเด็ก

เดือนกรกฎาคม ปี 2015 หมู่บ้านหม่าอิ่งต้อนรับครูอาสาสมัครที่เดินทางมาช่วยรุ่นแรก แต่เนื่องจากครูเหล่านี้ไม่ได้มาสอนประจำ  ดังนั้น เด็ก ๆ จึงไม่ได้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในการเรียนต่ำ นายจง หยู่ จึงเปลี่ยนแนวคิดจากครูอาสาสมัครสอนหนังสือระยะสั้นเป็นระยะยาว โดยมีครูอาสามากขึ้นยินดีมาประจำที่หมู่บ้าน  บางคนเปิดศูนย์อบรมด้านการเกษตร และบางคนเปิดศูนย์อบรมการทำเครื่องปั้นดินเผา ปัจจุบัน หมู่บ้านหม่าอิ่งมีสมาคมพิเศษต่าง ๆ 9 กลุ่ม  ได้แก่ ละครงิ้ว การขี่ม้า เครื่องปั้นดินเผา และหุ่นยนต์ รวมมีอาสาสมัครทั้งสิ้น 256 คน และครูประจำ 120 คน

โครงการสนับสนุนทางการศึกษาทำให้เด็ก ๆ ในหมู่บ้านมีมุมมองกว้างขึ้นและมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ขณะเดียวกัน ยังทำให้สามารถก่อร่างสร้างตัวบรรลุความฝันในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้นายจง อยู่พอใจมาก

Tim/kt/zdan

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-10-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-10-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (21-10-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-10-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-10-2563)

张楠