“มณฑลหูเป่ย”ปรับโฉมเขตเขาทุรกันดารด้วย“การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”

2020-09-25 15:26:27 | CRI
Share with:

“มณฑลหูเป่ย” ปรับโฉมเขตเขาทุรกันดารด้วย “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”_fororder_1601012259(1)

“ในอดีตที่นี่มองไปทางไหนมีแต่บ้านเก่าผุพัง แต่ตอนนี้ ชาวบ้านมีบ้านใหม่ที่น่าอยู่ ครอบครัวยากจนกลายเป็นเจ้าของโฮมสเตย์ มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว” นี่เป็นผลสำเร็จจากนโยบายมุ่งขจัดความยากจนแบบผสมผสานระหว่างการเกษตรกับการท่องเที่ยว

และเพื่อใช้ความได้เปรียบด้านการท่องเที่ยวมาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น หลายปีมานี้ เขตภูเขาอู่ตังได้ดำเนินแผนการปรับปรุงและสร้างสรรค์นิคมการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน โดยได้พัฒนาหมู่บ้าน 33 แห่งในพื้นที่ให้เป็นที่พักโฮมสเตย์ นายหลิว เจี้ยนหมิง เป็นชาวบ้านอีกคนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการปรับเปลี่ยนหมู่บ้าน

เมื่อแรกเริ่มโครงการปรับปรุงสร้างสรรค์นิคมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านประสบอุปสรรคขัดขวางต่างๆ เนื่องจากชาวบ้านยังมีแนวคิดอนุรักษ์นิยม หลายคนไม่สนใจการพัฒนาท่องเที่ยวของหมู่บ้าน แต่นายหลิน เฟิง เลขาธิการหมู่บ้านได้นำเจ้าหน้าที่ไปคุยอธิบายกับทุกครอบครัว แล้วทำนำร่องเป็นตัวอย่าง ในที่สุดชาวบ้านก็ยอมรับ แล้วหนทางสู่ชีวิตที่พอกินพอใช้ของชาวบ้านจึงเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้น

ทางการท้องถิ่นได้ใช้รูปแบบ “กลุ่มหมู่บ้าน+สหกรณ์+วิสาหกิจ+เกษตรกร” ทำการบริหารบรรยากาศโดยรวม ดึงดูดทุนเข้าหมู่บ้าน รื้อถอนบ้านอันตราย และสร้างบ้านพักใหม่เป็นโฮมสเตย์ที่มีคุณภาพดี นอกจากนี้ ยังใช้รูปแบบเป็นหุ้นส่วน ทำการเซ็นสัญญาระหว่างชาวบ้านกับวิสาหกิจประกอบธุรกิจโฮมสเตย์ เพื่อให้ทรัพยากรบ้านพักของชาวบ้านกลายเป็นทุนและหุ้น ซึ่งชาวบ้านไม่ต้องรับผิดชอบค่าซ่อมแซมบ้านพัก และก็ไม่ต้องรับผิดชอบกับความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจด้วย ขณะนี้ ในหมู่บ้านหยวนเหอกวน บ้านพักของชาวบ้าน 30 หลังได้รับการซ่อมแซมใหม่แล้ว คาดว่าจะเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านเฉลี่ยเดือนละกว่า 1,500 หยวน

และอีกหนึ่งตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงสุดเหลือเชื่อของมณฑล เกิดขึ้นที่สวนสาธารณะเหมืองแห่งชาติหวงสือ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลหูเป่ย เมื่อยืนอยู่หน้าหลุมภูเขาที่ได้ขนานนามว่า “หลุมภูเขาอันดับ 1 ของเอเชีย” จะสามารถมองเห็นสีเขียวของธรรมชาติได้เต็มตา ยากที่จะจินตนาการว่า ที่นี่เคยเป็นเหมืองที่แห้งแล้งเต็มไปด้วยหลุมบ่อ นายเหยียน หงหย่ง หัวหน้าบริหารจัดการสวนสาธารณะกล่าวว่า หลุมลึกนี้ขุดโดยคนงานเหมืองรุ่นต่อรุ่น ซึ่งจุดที่มีความลึกสุดมากถึง 444 เมตร พื้นที่ปากหลุมมีขนาด 1,080,000 ตารางเมตร  

“มณฑลหูเป่ย” ปรับโฉมเขตเขาทุรกันดารด้วย “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”_fororder_1601012228(1)

yim/kt/zdan   

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-10-2563)

  • เกาะกระแสจีน (24-10-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (23-10-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (23-10-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (23-10-2563)

张楠