โค้งสุดท้ายขจัดความยากจนของจีน (9) ซุปเปอร์มาเก็ตเก็บคะแนน รุนรงค์ประพฤติดี

2020-09-26 20:20:51 | CRI
Share with:

โค้งสุดท้ายขจัดความยากจนของจีน (9) ซุปเปอร์มาเก็ตเก็บคะแนน รุนรงค์ประพฤติดี_fororder_微信截图_20200926201826

หมู่บ้านหยวนหลง ตำบลหมิ่นหนิง เขตหนิงเซี่ยมีประชากรประมาณ 2,000-3,000 คน พวกเขาส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพจากพื้นที่ซีไห่กู้ซึ่งเป็นพื้นที่ทุรกันดารที่ยากจนในเขตหนิงเซี่ย พวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

ในสายตาของผู้สื่อข่าว หมู่บ้านหยวนหลงเป็นหมู่บ้านที่เป็นระเบียบ มีถนนที่กว้างใหญ่ มีรถประจำทางถึงตัวเมืองอิ๋นชวน มีบ้านพักอาศัยที่ระเบียบเรียบร้อยและอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ครบถ้วนด้วย

โค้งสุดท้ายขจัดความยากจนของจีน (9) ซุปเปอร์มาเก็ตเก็บคะแนน รุนรงค์ประพฤติดี_fororder_微信截图_20200926201838

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวยังพบว่า ในใจกลางหมู่บ้านหยวนหลง มีซุปเปอร์มาเก็ตแห่งหนึ่งที่เรียกว่า ซุปเปอร์มาเก็ตแลกคะแนน โดยระบุว่า ชาวบ้านสามารถสะสมคะแนนของตัวเองจาก 6 ด้าน และใช้คะแนนมาแลกซื้อสิ่งของในซุปเปอร์มาเก็ตได้

โดย 6 ด้านดังกล่าวได้แก่ การขยันหมั่นเพียรเพื่อขจัดความยากจน ให้ความสำคัญกับการศึกษาของลูก การฝึกหัดเรียนเทคนิค การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสั่งสอนคนในครอบครัวให้มีพฤติกรรมที่ดี การมีศีลธรรมที่ดีต่อสังคม

อย่างเช่น ชาวบ้านพยายามพัฒนาธุรกิจ ทำให้ขนาดธุรกิจขยายออกมาอยู่เรื่อย ๆ ครอบครัวก็จะได้ 50 คะแนนต่อปี ลูกในครอบครัวรับการศึกษาภาคบังคับ ก็จะได้ 20 คะแนนรวดเดียว ลูกสอบเข้ามหาวิทยาลัย ก็จะได้ 50 คะแนนรวดเดียว ชาวบ้านสละชีวิตเพื่อกู้ชีพคนอื่น ก็จะได้ 1,000 คะแนนรวดเดียวเป็นต้น กฎระเบียบดังกล่าวช่วยส่งเสริมชาวบ้านมีจิตสาธารณะมากขึ้น และได้ผลตอบแทนด้วย

โค้งสุดท้ายขจัดความยากจนของจีน (9) ซุปเปอร์มาเก็ตเก็บคะแนน รุนรงค์ประพฤติดี_fororder_微信截图_20200926201852

โค้งสุดท้ายขจัดความยากจนของจีน (9) ซุปเปอร์มาเก็ตเก็บคะแนน รุนรงค์ประพฤติดี_fororder_微信截图_20200926201904

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-10-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-10-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-10-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-10-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-10-2563)

彭少艾