สี จิ้นผิง ต้องบริหารซินเจียงภายใต้หลักกฎหมายเพื่อประกันความมีเสถียรภาพระยะยาว

2020-09-27 14:07:51 | CRI
Share with:

นายสี จิ้นผิงกล่าวในการประชุมสัมมนาว่าด้วยกิจการซินเจียงกลางว่า การรักษาเสถียรภาพในระยะยาวของสถานการณ์ในสังคมซินเจียง ต้องปฏิบัติตามหลักกฎหมายในทุกด้านของกิจการงานซินเจียง ร่วมกันสร้างสถานการณ์บริหารจัดการสังคมที่ร่วมกันสร้างสรรค์ ร่วมการบริหารและร่วมกันได้รับผลประโยชน์กัน

นายสี จิ้นผิงกล่าวเน้นว่า ต้อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างชนชาติต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนทุกชนชาติมีจิตสำนึกความเป็นประชาชาติจีน ต้องเสริมสร้างการไปมาหาสู่กันระหว่างชนชาติอย่างกว้างขวาง ต้องมีการแลกเปลี่ยนอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง

Dan/Yim

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-10-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-10-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (21-10-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-10-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-10-2563)

张丹