มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินจัดตั้งสถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์

2020-10-11 12:32:52 | CRI
Share with:

มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินจัดตั้งสถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์_fororder_20201011xd1

สำนักข่าวจีนรายงานว่า วันที่ 10 ตุลาคม มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินจัดพิธีเปิดสถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์(AI)โดยนายจาง หรง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินกล่าวว่าการเร่งพัฒนาปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญสำหรับจีนในการแข่งขันทางเทคโนโลยีระดับโลก

มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินเดินหน้าตามแนวโน้มการพัฒนาด้านวิชาการ ยืนอยู่ในแนวหน้าของยุคสมัย แสดงบทบาทการเป็นผู้นำและกำหนดทิศทาง ตลอดจนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่มีคุณภาพ จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน ในอนาคต สถาบันแห่งนี้จะส่งเสริมการนำปัญญาประดิษฐ์ ผสมผสานเข้ากับสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ เคมี สมุทรศาสตร์และการแพทย์ เป็นต้น เพื่อให้สาขาวิชาดังกล่าวมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

ทางสถาบันจะร่วมมือกับบริษัทปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำของประเทศ เช่น Huawei และ Tencent เพื่อรวบรวมงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก สร้างแพลตฟอร์มการวิจัยแบบสหวิทยาการและระบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แบบครบวงจร เชื่อมการผลิตด้านการศึกษาและการวิจัย มุ่งมั่นที่จะสร้างสถาบันให้เป็นฐานสำคัญในการรวบรวมและฝึกอบรมผู้มีความสามารถระดับสูง สร้างเป็นสถาบันการวิจัยปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำและฝึกอบรมผู้มีความสามารถที่มีอิทธิพลระดับโลก

มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการวิจัยสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ AI เร็วที่สุด เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 3 ในประเทศจีนที่จัดตั้งสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ และยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย 35 แห่งแรกในจีนที่เปิดวิชาเอกปัญญาประดิษฐ์

Bo/lei/Zi

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (23-10-2564)

  • เกาะกระแสจีน (23-10-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-10-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (22-10-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (22-10-2564)

雷德辛