30 ปีผู่ตง เดินหน้าสร้างความเจริญอย่างต่อเนื่อง

2020-11-09 14:56:32 | CRI
Share with:

เขตผู่ตง ในนครเซี่ยงไฮ้ มีพื้นที่คิดเป็น 1ใน 8,000 ของจีน สร้างมวลรวมการผลิตภายในประเทศ 1 ใน 80 เพียง 30 ปีจากนาข้าวกลายเป็น “ป่าคอนกรีต” ตึกสูงเทียมฟ้า เมื่อปี 2019 มวลรวมการผลิตภายในประเทศของผู่ตงมากถึง 1,273,400 ล้านหยวน คิดเป็น 211 เท่าของ 30 ปีที่แล้ว ที่นี่มีอาคารศูนย์เซี่ยงไฮ้ นับเป็นอาคารสูงอันดับที่ 2 ของโลก มีความสูง 632 เมตร รวม 132 ชั้น พื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด 578,000 ตารางเมตร ภายในอาคารแห่งนี้มีโซนพาณิชย์ โซนที่ทำการ โซนจัดการแสดง โรงแรมและโซนที่เปิดให้ชมวิวในชั้นบนสุด อาคารแห่งนี้มีลิฟต์ทั้งหมด 106 ตัว ลิฟต์จากชั้นล่างไปชั้นบนสุด ทำงานด้วยความเร็ว 64 กิโลเมตร/ชั่วโมง นับเป็นความเร็ว 2 เท่าของลิฟต์ทั่วไป ใช้เวลาเดินทางจากชั้นล่างถึงชั้นบนสุดเพียง 55 วินาที ปัจจุบัน ผู่ตงมีอาคารทั้งหมด 285 แห่ง แต่ละแห่งเป็นเสมือนถนนการเงิน มีอาคาร 97 แห่ง เสียภาษีปีละกว่า 100 ล้านหยวน เท่ากับมวลรวมการผลิตทางเศรษฐกิจของอำเภอแห่งหนึ่งในเขตชั้นในของจีน กล่าวได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการปฏิรูปของจีน และจะเดินหน้าสร้างสิ่งมหัศจรรย์เช่นนี้ต่อไปในผู่ตง

Bo/Ping/Sun

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-03-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (08-03-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (08-03-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-03-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-03-2564)

许平平