การขจัดความยากจนของเขตปกครองตนเองชนเผ่าหวยหนิงเซี่ย:หมู่บ้านหมิ่นหนิง (3)

2020-11-16 18:06:18 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

การขจัดความยากจนของเขตปกครองตนเองชนเผ่าหวยหนิงเซี่ย:หมู่บ้านหมิ่นหนิง (3)

พื้นที่บริเวณภูเขาเห่อหลันซานในเมืองหยินชวนของเขตหนิงเซี่ยตั้งอยู่ละติจูดเดียวกันกับประเทศฝรั่งเศสคือละติจูด 38.5 องศาเหนือ และเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ1,100-1,500 เมตร มีแสงแดดที่มากพอ นอกจากนี้สภาพดินที่เป็นลักษณะหินทรายและมีแร่ธาตุที่สมบูรณ์มีความเหมาะสมสำหรับการปลูกองุ่นที่ใช้หมักไวน์ ดังนั้น ทางทางเขตหนิงเซี่ยจึงร่วมมือกับนักธุรกิจ พัฒนาอุตสากหรรมไวน์ที่ทรงคุณภาพ สร้างโอกาสการทำงานแก่ชาวบ้านท้องถิ่น

การขจัดความยากจนของเขตปกครองตนเองชนเผ่าหวยหนิงเซี่ย:หมู่บ้านหมิ่นหนิง (3)

ปัจจุบัน หมู่บ้านหยวนหลงของตำบลหมิ่นหนิงมีชาวบ้านกว่า 2,000 ครัวเรือน โดยกว่า 80% ของครอบครัวที่นี่มีสมาชิกทำงานเก็บองุ่นและงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไวน์ การทำงานหนึ่งวันมีรายได้ 100 หยวน รายได้ต่อปีของครัวอยู่ที่ประมาณ 35,000 หยวน ช่วยให้ทั้งครอบครัวหลุดพ้นจากความยากจน

(Tim/Bo/Zi)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-11-2563)

  • เกาะกระแสจีน (28-11-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-11-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-11-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-11-2563)

晏梓