ชนะใจตัวเองไม่ได้ จะเอาชนะโลกได้อย่างไร

2021-06-24 10:11:56 | CRI
Share with:

“不能胜寸心,安能胜苍穹” ชนะใจตัวเองไม่ได้ จะเอาชนะโลกได้อย่างไร สำนวนเก่านี้มาจากบทกวีของกงจื้อเจิน นักคิดชื่อดังของจีนในสมัยราชวงศ์ชิง ห่างจากทุกวันนี้เกือบ 200 ปีแล้ว

ชนะใจตัวเองไม่ได้ จะเอาชนะโลกได้อย่างไร_fororder_1

คำว่า “หัวใจ” ในที่นี้ หมายถึง ความต้องการ ความอยากได้ของคนเรา และเมื่อปี 2016 ที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีนได้อ้างบทกวีนี้ เพื่ออธิบายแก่นแท้ของงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คือ ต้องควบคุมจากต้นเหตุก็คือความคิดของคนนั่นเอง และต้องมีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   ซึ่งประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ให้ความสำคัญต่องานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างมาก พร้อมมีคำสั่งว่าต้องไม่ยอมรับ ไม่มีการยกเว้น และครอบคลุมทั้งประเทศ ในประเทศจีน คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนดำเนินงานต่อต้านการทุจริต เฉพาะช่วงปี 2015-2016 สองปีนี้ ประเทศจีนมีการออกมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นกว่า 100 ข้อ    

คำว่า “คอร์รัปชั่น” มาจากภาษาละติน หมายความว่า ผู้ที่รับสินบน ต้องยอมรับว่าเป็นคำศัพท์ที่ไม่มีวันตกยุคเลย  แม้ว่าพฤติกรรมการทุจริตอาจมีหลายประเภทก็ตาม แต่สรุปแล้ว ล้วนมาจากความโลภของคน ใช้อำนาจในการงานของตน เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น สำนวน “เอาชนะใจตัวเองไม่ได้ จะเอาชนะโลกได้อย่างไร” ก็สอนให้ยกระดับคุณธรรมของตัวเอง จึงจะสามารถรับมือกับสิ่งที่ล่อใจต่างๆ ของโลกภายนอกได้ ซึ่งมีความลึกซึ้งทางอุดมการณ์และทางปรัชญาจริงๆ อีกทั้งยังคงมีบทบาทสำคัญด้านชี้นำของมาตรการและนโยบายในปัจจุบันด้วย

ชนะใจตัวเองไม่ได้ จะเอาชนะโลกได้อย่างไร_fororder_2

ประเทศจีนในขณะที่ดำเนินการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจังและเข้มงวด ยังได้ดำเนินการปลูกฝังแนวคิดด้านคุณธรรมในสังคมอย่างรอบด้าน ได้แก่ การอบรมสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีน เจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการ ลูกจ้างในหน่วยงานรัฐ ตลอดจนในหมู่ประชาชนทั่วไปด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ทุกคนยืนหยัดในหลักการที่ถูกต้อง สร้างบรรยากาศที่ปลอดโปร่งใสสะอาดในสังคม

ถือเป็นอีกหนึ่งหลักประกันที่แข็งแกร่งในการบรรลุซึ่งความมั่นคงของสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจีน ขณะเดียวกัน จีนยังเป็นผู้เข้าร่วมและผู้สนับสนุนการบริหารการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลก เมื่อไม่นานมานี้ ในที่การประชุมพิเศษที่เน้นปัญหาการทุจริตเป็นครั้งแรก ของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ฝ่ายจีนได้มีข้อเสนอของจีนเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการทุจริต เน้นการยืนหยัดท่าทีไม่ยอมรับการทุจริตอย่างเด็ดขาด จัดสร้างระบบต่อต้านการทุจริตที่ไม่มีข้อบกพร่อง ดำเนินความร่วมมือที่ไม่มีสิ่งกีดกั้น  คัดค้านพฤติกรรมสร้าง "ที่หลบภัย" ของผู้ที่ทุจริตและทรัพย์สินที่ได้มาจากการทุจริตทั้งหมดไม่ว่าใช้ข้ออ้างใดๆ อีกทั้งเสนอว่าต้องพิทักษ์พหุภาคีนิยม ปรับปรุงระบบต่อต้านการทุจริตของโลก บนพื้นฐานของฉันทามติ

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (23-10-2564)

  • เกาะกระแสจีน (23-10-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-10-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (22-10-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (22-10-2564)

许平平