จีนออกสมุดปกขาว“ปฏิบัติการอันยิ่งใหญ่ของพคจ.เพื่อเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน”

2021-06-24 13:02:44 | CRI
Share with:

จีนออกสมุดปกขาว“ปฏิบัติการอันยิ่งใหญ่ของพคจ.เพื่อเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน”_fororder_20210624bps

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า  วันที่ 24 มิถุนายน  สำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีนเผยแพร่สมุดปกขาวในหัวข้อว่า  การลงมือปฏิบัติอันยิ่งใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพื่อเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

สมุดปกขาวระบุว่า  ค.ศ.2021 ครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งพคจ.  ตลอด 100 ปี พคจ.ได้สร้างความมหัศจรรย์ในการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  และได้เขียนหน้าใหม่ของอารยธรรมสิทธิมนุษยชน

สมุดปกขาวชี้ว่า  ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา  พคจ.ยึดมั่นในหลักการที่ประชาชนอยู่เหนือสุด  ยึดมั่นการประสานหลักการทั่วไปด้านสิทธิมนุษยชนเข้ากับสภาพความเป็นจริงของจีน  ยึดมั่นสิทธิการดำรงชีพและการพัฒนาเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอันดับแรก  ยึดมั่นความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสิทธิมนุษยชนที่สำคัญที่สุด  ยึดมั่นการผลักดันการพัฒนาอย่างรอบด้านของมนุษย์  เพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าได้รับผลประโยชน์  มีความสุขและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ พคจ.ได้รับผลสำเร็จด้วยดีบนหนทางการพัฒนาสิทธิมนุษยชน์ที่มีอัตลักษณ์ของสังคมนิยมจีน  (Yim/Zhou)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (23-10-2564)

  • เกาะกระแสจีน (23-10-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-10-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (22-10-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (22-10-2564)

周旭