จีนประกาศ“รายงานด้านมรดกโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาว 2022 ประจำปี 2020”

2021-06-25 20:29:45 | CRI
Share with:

จีนประกาศ “รายงานด้านมรดกโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาว 2022 ประจำปี 2020”_fororder_微信图片_20210625200918

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งร่วมกับสำนักงานบริหารการกีฬาแห่งรัฐ สหพันธ์คนพิการแห่งประเทศจีน ทางการเขตเหยียนชิ่งและเมืองจางเจียโข่วมณฑลเหอเป่ย ได้จัดงานแถลงข่าวประกาศ "รายงานมรดกโอลิมปิกฤดูหนาวและพาราลิมปิกฤดูหนาว 2022 ประจำปี 2020" ซึ่งคณะกรรมการโอลิมปิกสากลก็ได้เผยแพร่รายงานฉบับสากลในโอกาสนี้ด้วย

จีนประกาศ “รายงานด้านมรดกโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาว 2022 ประจำปี 2020”_fororder_微信图片_20210625200959

งานโอลิมปิกฤดูหนาวและพาราลิมปิกฤดูหนาวปี 2022 ณ กรุงปักกิ่ง เป็นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกที่มีการวางแผนและจัดการมรดกโอลิมปิกอย่างครอบคลุมตั้งแต่เริ่มต้นการเตรียมการหลังจากที่ "วาระโอลิมปิก 2020"  ได้ประกาศใช้  การสร้างมรดกอันล้ำค่าของโอลิมปิกฤดูหนาวและการนำผลประโยชน์ในระยะยาวมาสู่สาธารณชน ตลอดจนประเทศและเมืองที่เป็นเจ้าภาพ ถือเป็นส่วนสำคัญของการเตรียมการสำหรับโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่ง ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อนำแนวคิดเรื่อง "สีเขียว แบ่งปัน เปิดกว้าง และสะอาด" มาใช้ในฐานะเจ้าภาพโอลิมปิก

จีนประกาศ “รายงานด้านมรดกโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาว 2022 ประจำปี 2020”_fororder_微信图片_20210625201841

คณะกรรมการจัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งให้ความสำคัญยิ่งกับงานด้านมรดกโอลิมปิก โดยตั้งแต่เริ่มเตรียมการ ก็ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงการส่งต่อและใช้ประโยชน์จากมรดกโอลิมปิกฤดูหนาว ได้กำหนดและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์มรดกโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง โดยเน้นการพัฒนาใน 7 ด้านด้วยกัน ได้แก่ กีฬา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาเมืองและการพัฒนาภูมิภาค อีกทั้งได้วางแผนใน 35 ด้าน เพื่อสร้างและใช้ประโยชน์จากมรดกโอลิมปิกฤดูหนาว  ในช่วง 5 ปีกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่การเตรียมจัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง ผลลัพธ์ของการเตรียมการในหลายๆด้านกำลังกลายเป็นมรดกที่แท้จริง ซึ่งสร้างประโยชน์สุขให้แก่เมืองเจ้าภาพและสาธารณชนทั่วไปก่อนที่มหกรรมกีฬาจะมาถึง

จีนประกาศ “รายงานด้านมรดกโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาว 2022 ประจำปี 2020”_fororder_微信图片_20210625201902

เพื่อสรุปความสำเร็จของมรดกโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการจัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งและมหาวิทยาลัยพลศึกษาปักกิ่งได้รวบรวบทำเป็น "รายงานโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง2022 ฉบับปี2020" ฉบับภาษาจีนและฉบับภาษาสากล  โดยได้รายงานและสรุปผลการเตรียมงานแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่ง นับตั้งแต่ความสำเร็จในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเมื่อปี 2015 ในรูปแบบของรูปภาพ ข้อความและคอลัมน์พิเศษ

จีนประกาศ “รายงานด้านมรดกโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาว 2022 ประจำปี 2020”_fororder_微信图片_20210625201855

ด้วยความคืบหน้าของการเตรียมงานสำหรับโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่ง มรดกโอลิมปิกฤดูหนาวที่ทรงอิทธิพลและยั่งยืนจำนวนหนึ่งจึงค่อยๆปรากฏขึ้น และกำลังมีบทบาทในเชิงบวกต่อการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และเมืองที่เป็นเจ้าภาพ ในขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการจัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งจะทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยพลศึกษาปักกิ่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมชุดรายงานความสำเร็จด้านมรดกโอลิมปิกและรายงานกรณีศึกษา เพื่อนำเสนอผลการเตรียมงานและไฮไลท์มรดกโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งอย่างรอบด้านมากขึ้น

จีนประกาศ “รายงานด้านมรดกโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาว 2022 ประจำปี 2020”_fororder_微信图片_20210625201849

Zhou/Dan/Yim

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-09-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-09-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (28-09-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-09-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-09-2564)

张丹