กิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมและสานสัมพันธ์ระหว่างนักการทูตและข้าราชการสตรี ไทย-จีน

2021-07-12 16:28:41 | CMG
Share with:

วันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๖๔

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมและสานสัมพันธ์ระหว่างนักการทูตและข้าราชการสตรี ไทย-จีน_fororder_20210712tgsg6

      เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทรเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้ต้อนรับนางฟาง หง รองอธิบดีกรมเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศจีน ซึ่งได้นำคณะนักการทูตและข้าราชการสตรีจากกรมเอเชียจำนวน ๒๕ คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีนักการทูตสตรีของไทยและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยสตรี จำนวน ๑๕ คนเข้าร่วมด้วย

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมและสานสัมพันธ์ระหว่างนักการทูตและข้าราชการสตรี ไทย-จีน_fororder_20210712tgsg2

      กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในวัฒนธรรมไทย และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักการทูตสตรีของไทยกับจีนให้มีความคุ้นเคยและใกล้ชิดกันมากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการประสานงานระหว่างสถานเอกอัครราชทูตและกรมเอเชียในอนาคต

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมและสานสัมพันธ์ระหว่างนักการทูตและข้าราชการสตรี ไทย-จีน_fororder_20210712tgsg3

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมและสานสัมพันธ์ระหว่างนักการทูตและข้าราชการสตรี ไทย-จีน_fororder_20210712tgsg4

      กิจกรรมในงานประกอบด้วยการแสดงดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย การชิมอาหารไทย ตลอดจนการฝึกเขียนภาษาไทยและวาดภาพลายไทยร่วมกัน โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง  

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมและสานสัมพันธ์ระหว่างนักการทูตและข้าราชการสตรี ไทย-จีน_fororder_20210712tgsg1

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมและสานสัมพันธ์ระหว่างนักการทูตและข้าราชการสตรี ไทย-จีน_fororder_20210712tgsg5

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-06-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (07-06-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-06-2565)

张鸿泽