จีนเตรียมสำรวจตัวอย่างความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุตามครัวเรือนในเมืองและชนบทสิงหาคมนี้

2021-07-31 13:39:24 | CMG
Share with:

จีนเตรียมสำรวจตัวอย่างความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุตามครัวเรือนในเมืองและชนบทสิงหาคมนี้_fororder_20210731llh

การสำรวจตัวอย่าง ครั้งที่ 5 เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในตัวเมืองและชนบทของจีน ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการสุขภาพและอนามัยแห่งชาติ กระทรวงกิจการพลเรือน กระทรวงการคลัง สมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศจีน และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศจีน จะร่วมกันจัดทำขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้การสำรวจครัวเรือนจะใช้เวลา 1 เดือน โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นชาวจีนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื้อหาของการสำรวจส่วนใหญ่ประกอบด้วยสถานะพื้นฐานของประชากรสูงอายุ สถานะครอบครัว สถานะสุขภาพ สถานะการดูแลและบริการพยาบาล สถานะทางเศรษฐกิจ สถานะสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ สถานะการมีส่วนร่วมทางสังคม การรับรู้การคุ้มครองสิทธิ และสถานะการดำเนินการ รวมไปถึงสถานะชีวิตทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรม เป็นต้น ข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากรล่าสุดแสดงให้เห็นว่า ประชากรในประเทศจีนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวนถึง 264 ล้านคน คิดเป็น 18.70% ของประชากรทั้งหมด ขณะที่จำนวนประชากรสูงอายุก็เพิ่มขึ้นอีกมาก

Tim/kt/zhou

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-06-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (07-06-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-06-2565)

张楠