โฆษกสำนักงานกิจการฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวันของคณะรัฐมนตรีจีนระบุการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงดำเนินไปอย่างราบรื่นแสดงถึงสถานการณ์และความหวังใหม่

2021-09-20 18:15:28 | CMG
Share with:

วันที่ 20 กันยายน โฆษกสำนักงานกิจการฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวันของคณะรัฐมนตรีจีนระบุว่า เขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้จัดการเลือกตั้งทั่วไปแบบแบ่งกลุ่มของคณะกรรมการการเลือกตั้งเขตบริหารพิเศษฮ่องกงปี 2021 ที่ดำเนินการอย่างราบรื่น นับเป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงหลังจากได้ปฏิบัติตามกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติและปรับปรุงแก้ไขระบบการเลือกตั้ง มีความหมายสำคัญอย่างยิ่ง การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามหลักการ “ผู้รักฮ่องกงปกครองฮ่องกง” อย่างรอบด้าน แสดงถึงสถานการณ์ใหม่และความหวังใหม่เกี่ยวกับฮ่องกงเปลี่ยนจากความวุ่นวายสู่ความสงบ

จากความสงบสู่ความเจริญ เป็นผลดีต่อการปกครองฮ่องกงในระยะยาว และจะสร้างความผาสุกให้กับชาวฮ่องกง ตลอดจนมีส่วนช่วยต่อการปฏิบัติตามระบบ “หนึ่งประเทศสองระบบ” อย่างมั่นคงและถาวร

Bo/LR/Cui

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-01-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-01-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-01-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-01-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (14-01-2565)

刘榕