สำนักงานสารสนเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีนประกาศสมุดปกขาวว่าด้วยประชากรซินเจียงชี้การพัฒนาประชากรเป็นไปอย่างสมดุลและเป็นระเบียบ

2021-09-26 16:15:22 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

วันที่ 26 กันยายน สำนักงานสารสนเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีนประกาศสมุดปกขาวว่าด้วยประชากรซินเจียง

สมุดปกขาวระบุว่า ประชากรเป็นองค์ประกอบหลักแห่งชีวิตสังคม เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นแห่งการมีอยู่และพัฒนาสังคมมนุษย์ หลังสาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนาขึ้นในปี 1949 ประชากรซินเจียงโดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คุณภาพประชากรมีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์อายุขัยเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ซินเจียงในปัจจุบันเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างรอบด้าน สังคมในภาพรวมมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง ประชากรชนเผ่าต่าง ๆ อยู่เย็นเป็นสุข การพัฒนาประชากรเป็นไปอย่างสมดุลและเป็นระเบียบ

สมุดปกขาวชี้ด้วยว่า การพัฒนาประชากรซินเจียงเป็นผลสุดท้ายจากหลายปัจจัย อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การดำเนินนโยบายและกฎหมาย รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแนวคิดการแต่งงานและมีบุตร เป็นต้น สอดคล้องกับกฎทั่วไปแห่งการพัฒนาประชากรโลก

สมุดปกขาวยังระบุด้วยว่า ควบคู่ไปกับผลประโยชน์ที่ได้จากความมั่นคงทางสังคมในซินเจียงอย่างต่อเนื่อง ช่วงหนึ่งในอนาคต ประชากรซินเจียงโดยเฉพาะประชากรชนกลุ่มน้อยจะรักษาการเติบโตอย่างมั่นคง จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คุณภาพประชากรมีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การเคลื่อนย้ายประชากรมีแนวโน้มคึกคัก

(Tim/Cui)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (03-12-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (03-12-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (03-12-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-12-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-12-2564)

崔沂蒙