ให้คนชรามีชีวิตความเป็นอยู่เป็นอัจฉริยะ จีนต้อนรับเดือนเคารพคนชรา ครั้งที่ 12

2021-10-01 14:32:45 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

ให้คนชรามีชีวิตความเป็นอยู่เป็นอัจฉริยะ จีนต้อนรับเดือนเคารพคนชรา ครั้งที่ 12_fororder_20211001jly

วันที่ 1 ตุลาคม เป็นการเริ่มต้น “เดือนแห่งการเคารพคนชรา” ครั้งที่ 12 ของจีน ซึ่งในปีนี้มีหัวข้อว่า “ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์รับมือปัญหาประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้น ให้คนชราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแบบอัจฉริยะ”

ทั้งนี้ จีนเริ่มปฏิบัติการ “ช่วยเหลือคนชราด้วยความเป็นอัจฉริยะ” ตั้งแต่กิจกรรมเคารพคนชราในปีที่แล้ว ส่วนในปีนี้จะเป็นการผลักดันให้โครงการดังกล่าวดำเนินไปอย่างลึกซึ้ง

เดือนตุลาคมปีนี้ทั่วประเทศจีนจะมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุทั่วประเทศ ชี้นำองค์กรทางสังคมของเยาวชนและอาสาสมัครวัยรุ่นช่วยเหลือคนชราเรียนรู้วิธีประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ สร้างความสะดวกในการใช้ชีวิต เช่น การแสดงรหัสสุขภาพ การชำระเงินผ่านมือถือ การเดินทาง และการรักษาพยาบาล ในสถานบริการ เช่น โรงพยาบาล เพื่อประหยัดช่องทางการใช้แรงคนและมีอาสาสมัครเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงวัย

Tim/Ping/Cai

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-06-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (07-06-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-06-2565)

许平平