เขตซินเจียงประกันสิทธิการเข้าร่วมกิจการประเทศและสังคมของสตรี

2021-10-12 14:36:32 | CRI
Share with:

เขตซินเจียงประกันสิทธิการเข้าร่วมกิจการประเทศและสังคมของสตรี

วันที่ 11 ตุลาคม กรุงปักกิ่งจัดการประชุมแถลงข่าวเกี่ยวกับปัญหาซินเจียง สำหรับการที่กลุ่มต่อต้านจีนกล่าวหาซินเจียงทำลายสิทธิและประโยชน์ของสตรีชนกลุ่มน้อย ทางการได้ติดต่อกับผู้แทนสตรีชนกลุ่มน้อยในเขตซินเจียงระหว่างการประชุม ซึ่งผู้แทนต่างยืนยันว่า ซินเจียงให้ความสำคัญกับการประกันสิทธิและประโยชน์ของสตรีมาโดยตลอด ทั้งยังพยายามผลักดันให้สตรีแสดงออกสิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และด้านอื่น ๆ

ผู้รับผิดชอบกล่าวแนะนำว่า เขตซินเจียงได้กำหนด “แนวปฏิบัติตามกฎหมายประกันสิทธิและประโยชน์สตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” “แนวปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” รวมทั้งกฎเกณต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของสตรี โดยได้กำหนดให้การพัฒนาสตรีเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

นางหม่าซือหมู่ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการและบริหาร เมืองเหอเถียน เขตซินเจียง กล่าวว่า ในฐานะสมาชิสภาผู้แทนประชาชนชุดที่ 13 ของเขตปกครองตนเองชนเผ่าอุยกูร์ซินเจียง เธอเคยเข้าร่วมประชุมผู้แทนประชาชนของเขตซินเจียงหลายครั้ง ซึ่งไม่เพียงแต่เข้าร่วมการพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของเทศบาล หากยังร่วมการหารือในเรื่องสำคัญ เช่น การปรับปรุงชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น โดยระหว่างช่วงเวลา 4 ปีของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนเขตซินเจียง เธอยังก็ได้เสนอ 17 โครงการ รวมถึงการสร้างนิคมการศึกษาเมืองเหอเถียน การสร้างระบบก๊าซธรรมชาติเข้าบ้านเรือนประชาชน และอื่น ๆ ซึ่งถูกให้ความสำคัญจากเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ข้อเสนอเหล่านี้ได้รับคำตอบและมีการดำเนินการทุกประการ Tim/Chu/Zhou

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (03-12-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (03-12-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (03-12-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-12-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-12-2564)

韩楚