ชาวคาซัคมีวัฒนธรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ

2021-10-14 19:58:23 | CMG
Share with:

ชาวคาซัคมีวัฒนธรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ

ประเทศจีนมีชนชาติ 56 ชนชาติ  แต่ละชนชาติมีภาษาและตัวหนังสือของตนเอง และมีขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองด้วย ในจังหวัดปกครองตนเอง อิหลี คาซัคของซินเจียง  มีชาวคาซัคอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก 
图片默认标题_fororder_1523595043
พวกเขามีภาษา วัฒนธรรม ชุดแต่งกายและศิลปหัตถกรรมของตนเอง  ชาวคาซัคชอบแสดงอารมณ์ความรู้สึกและสืบทอดวัฒนธรรมด้วยดนตรีและเสียงเพลง นอกจากนี้ พวกเขายังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อีกหลายอย่าง  เช่น ประติมากรรมดินเผา การทำเครื่องดนตรี ตอมปรา หรือภาษาจีนกลางเรียกว่า ตงปู้ลา 冬不拉  

ชาวคาซัคมีวัฒนธรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ

ภาพวาดบนน้ำเต้า ฯลฯคาดคิดไม่ถึงว่า ชาวคาซักซึ่งเป็นชนเผ่นเลี่ยงปศุสัตว์เร่ร่อนบนทุ่งหญ้า และถูกเรียกว่า "ชนเผ่าบนหลังม้า" ยังมีวัฒนธรรมที่หลากหลายและน่าสนใจอย่างนี้

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (03-12-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (03-12-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (03-12-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-12-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-12-2564)

刘榕